fbpx Vil ikke jobbe på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Vil ikke jobbe på sykehjem

Bildet viser studenter som øver på stell i seng.

8. juni står 140 nyutdannete sykepleiere fra Høgskolen i Østfold klare til å begynne som sykepleiere. Hva er viktigst for dem når de skal velge jobb?

3 av 4 vil jobbe på sykehus, viser en ny undersøkelse som NSF Østfold har gjort blant avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Få vil jobbe i hjemmesykepleien. Og nesten ingen vil jobbe på sykehjem.

– Årets studentundersøkelse bekrefter nok en gang at kommunene har store utfordringer med å rekruttere sykepleiere, sier fylkesleder Karen Brasetvik.

Vil ha hel stilling

– Fag- og arbeidsmiljø, lønn og hel stilling er de viktigste faktorene når avgangsstudentene velger hvor de vil søke jobb som sykepleier. 4 av 5 ønsker hel stilling. Det er bra, mener Brasetvik.

Myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner snakker om heltidtidskultur i helsevesenet. Men den vanligste grunnen til at nyutdannete sykepleiere jobber deltid, er mangel på hele stillinger. Start med å tilby hele stillinger er rådet fra fylkeslederen.

LES: Heltid – helt fjernt?

– Videre sier 3 av 4 studenter nei til å jobbe oftere enn hver tredje helg for å få ønsket stillingsstørrelse. Dette er en klar melding til arbeidsgivere på jakt etter sykepleiere, sier Brasetvik.

Flest med midlertidig jobb

Selv om 9 av 10 studenter har fått tilbud om jobb, er det bare 1 av 5 som har fått hel, fast stilling. Hver tredje har kun fått tilbud om sommerjobb. Mens sommerjobbtilbudene hovedsakelig er på heltid, er vikariatene som er tilbudt fra høsten av, hovedsakelig deltidsstillinger, ifølge undersøkelsen.

– Slik bidrar arbeidsgivere til å opprettholde en deltidskultur som rammer nye generasjoner sykepleiere, advarer Karen Brasetvik.

Bekymrete, men passive arbeidsgivere

– Mange arbeidsgivere viser en urovekkende passivitet når det gjelder å rekruttere Norges mest etterspurte kompetanse; lokal annonsering på kommunens nettside, mangelfull informasjon om lønn og faglige muligheter, tilbud om deltidsstillinger eller krav om enda mer søndagsarbeid for å få hele stillinger. Slik lokkes verken unge eller erfarne sykepleiere til kommunehelsetjenesten, sier Karen Brasetvik.

Rekruttering av sykepleiere er den største utfordringen Kommune-Norge har. Fylkeslederen er spesielt bekymret over situasjonen ved fylkets sykehjem.

– Her haster det med virkningsfulle tiltak som konkurransedyktig lønn, hel stilling og gode muligheter for fagutvikling.

Praksiserfaring viktig

Praksis utgjør halve sykepleierutdanningen. I undersøkelsen svarer 9 av 10 studenter at erfaringer fra praksis påvirker hvor de ønsker å jobbe som ferdig utdannete sykepleiere.

– Den første praksisen sykepleierstudentene møter er i sykehjem. Uten forutsetninger for å se helheten i sykepleie blir de «kastet ut i virkeligheten», sier Joakim Stubberud, nestleder i NSF Student. 

Han var selv nyutdannet sykepleier fra HiØ i fjor, hvor han også lenge var tillitsvalgt for sykepleierstudentene.

– Mange studenter opplever en arbeidsplass med få sykepleiere, som har stort ansvar for mange og svært alvorlig syke pasienter. Ofte er det også få sykepleierkollegaer å søke faglig støtte hos. Det bidrar ikke til økt rekruttering, sier han.

– Bør se på dagens praksisordning

Stubberud tror ikke det handler om at studentene ikke ønsker å jobbe med syke eldre. Han mener det ikke bør komme som en overraskelse at gode praksisplasser virker rekrutterende, mens dårlige erfaringer fra praksis har motsatt effekt.

– Hva bør gjøres?

– Høgskolene bør sammen med studentene sette seg ned å se på dagens praksisordning. Er den rett? Kan den organiseres på en annen møte? Videre bør kommunene ta på alvor konsekvensene av sykepleiermangelen ved sykehjemmene. En mangel som svekker fagmiljøet, hemmer nyrekruttering og truer pasientsikkerheten.

Joakim Stubberud mener blant annet at kommunene må få lovfestet utdanningsansvar på lik linje med spesialisthelsetjenesten og sykehusene.

Tilbake til kjerneverdiene

– Det er dessverre bare å innse, men ikke godta, at det har lav status blant studentene å jobbe på sykehjem. Mange studenter opplever reaksjoner som «Du kan ikke jobbe der!», når de sier at de vil søke jobb på sykehjem etter endt utdanning. Dette er en utfordring vi alle må ta på største alvor, sier NSFs tillitsvalgt Hanne Kristin Jacobsen i Fredrikstad kommune.

Hun har jobbet 15 år i sykehjem og før det i hjemmesykepleien.

– Vi lever i det jeg vil kalle et reparasjonssamfunn. Når nyutdannete sykepleiere skal velge arbeidssted er det det tekniske som gjelder, og det å kunne vise til konkrete resultat. Dette er ikke hverdagen i sykehjem. Men er det god sykepleie?

Jacobsen etterlyser holdningsendring og at man pusser støv av sykepleiens kjerneoppgaver.

– Teknikk kan de fleste lære seg ganske fort. Men sykepleie er mye mer enn å lære seg tekniske prosedyrer. Det handler om å ivareta hele mennesket, ikke enkeltorgan som skal repareres. Og hvor finner vi hele mennesker? Jo, på sykehjemmene.

– Her er man hos og sammen med pasienten over tid. Her observerer man, og her utvikler man det kliniske blikk. Her finnes mange utfordringer, men også breddekompetanse. Kort sagt: Her utøver man sykepleie. Dette må løftes fram, sier Hanne Kristin Jacobsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse