fbpx Mannslønn 2006 = kvinnelønn 2012 Hopp til hovedinnhold

Mannslønn 2006 = kvinnelønn 2012

Det lønnsnivået menn lå på i 2006 nådde kvinner først i 2012. Førstkommende mandag kommer tallene fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) om lønnsutviklingen i 2014.

I 2002 hadde kvinner og menn omtrent samme utdanningsnivå. I 2012 har kvinnene nesten et halvt år lengre utdanning enn menn. Men lønnsforskjellene holder seg.

– Den delen av lønnsgapet som kan tilskrives ulik kompetanse er i ferd med å forsvinne. Den delen som skyldes at kvinner og menn jobber i ulike sektorer holder seg stabil, mens den delen som kan tilskrives at de jobber i ulike næringer øker fra 2002 til 2006, fastslår Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Langsiktig løp

Førstkommende mandag kommer tallene fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), om lønnsutviklingen i 2014. Allerede dagen etter samles LOs representantskap hvor årets lønnsoppgjør vil være et av temaene. Forhandlingene mellom LO og NHO, de såkalte frontfagene, starter 16. mars.

Østbakken mener frontfagsmodellen bidrar til å opprettholde, i alle fall ikke redusere, lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Mens fagbevegelsen ofte er opptatt av å løfte de lavest lønte, peker Østbakken på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er enorme på toppen av lønnshierarkiet.

Kampen for likelønn har vist seg å kreve utholdenhet. Det må fagbevegelsen fortsatte belage seg på, ifølge Østbakken.

Arbeidsgivermonopol

Sjefsøkonom i Unio, Erik Orskaug, mener arbeidsgivers monopolsituasjon kan være til hinder for likelønn i offentlig sektor. Når kommunene jakter teknisk personell, må de skru opp ingeniørlønna i konkurransen med haugevis av private. En sosionom eller en sykepleier har ikke samme markedsmakt.

– Unio støtter frontfagsmodellen, men vi må hele tiden minne om at offentlig sektor skal ha hele lønnsveksten i privat sektor, altså vi må ha med både arbeidere og funksjonærer i industrien. Hvis ikke vi og andre minner om det, er det noen som har lyst til å glemme funksjonærene, mener han.

Kroner og prosent

Orskaug peker på at kronetilleggene som LO kommune krever for å løfte de aller lavest lønnede kvinnene har ønsket effekt for dem, men slår uheldig ut for store kvinnegrupper med høgskoleutdanning. De får ofte en prosentvis lønnsvekst som er lavere enn den totale ramma for oppgjørene.

Kvinnelønna vil igjen garantert stå på dagsorden når organiserte arbeidstakere i kommunesektoren og KS starter lønnsforhandlinger 23. april. 

Kronetilleggene som LO kommune krever slår uheldig ut for store kvinnegrupper med høgskoleutdanning.
Erik Orskaug

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse