fbpx Jobber mye utenom ordinær dagtid Hopp til hovedinnhold

Jobber mye utenom ordinær dagtid

Halvparten av kvinnene i helse- og sosialtjenester jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidsministeren ønsker mer.

Av de totalt 426 000 kvinnene med regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid jobbet 213 000 i helse- og sosialtjenester. Denne sektoren er blant dem med høyest andel ansatte med slikt arbeid: I 2013 jobbet 51 prosent av de ansatte i helse- og sosialtjenester utenom ordinær dagtid. Ordinær dagtid defineres som arbeid fra mandag til fredag klokka 06-18.

Den vanligste formen for arbeid utenom ordinær dagtid er skift og turnus. Nærmere tre av fire ansatte jobber enten skift eller turnus, og tendensen er økende. Utbredelsen er særlig høy blant deltidsansatte. Mens andelen heltidsansatte med arbeid utenom ordinær dagtid var 27 prosent i 2013, var den tilsvarende andelen blant de deltidsansatte 52 prosent.

Kveldsarbeider

Det er typisk norsk å jobbe ubekvemt viser tall fra «European working conditions survey». Norske arbeidstakere jobber mer skift, lange dager, kveld og natt enn snittet i EU-landene.

Norske arbeidstakere skårer høyest når det gjelder kveldsjobbing. 54 prosent svarer at de minst én gang i måneden jobber minimum to timer mellom klokka 18 og 22. Til sammenligning er gjennomsnittsandelen i EU 44 prosent.

Det er vanskelig å fastslå hvorfor Norge ligger over gjennomsnittet ifølge forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet Ann Cecilie Bergene.

– Men én hypotese er at det norske systemet i stor grad åpner for å avtale fravik fra arbeidsmiljøloven, og med det gir en unik norsk fleksibilitet. Her kommer man til enighet gjennom arbeidstakerorganisasjonene i stedet for at arbeidsgiver bruker styringsretten sin på en måte som gjør at en kan få arbeidstakerne imot seg. Det kjennetegner Norge at vi lar mye være opp til partene, sier Bergene til Dagsavisen.

Mer ubekvem arbeidstid

Samtidig vil arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) gi utvidet adgang til overtidsarbeid og muligheten til å innføre andre turnuser enn dem som er vanlige i dag.

Arbeidsministeren ønsker å ta fra fagforeningene vetorett og overføre makten til bedriftene og de lokale tillitsvalgte. Før jul skal Eriksson legge fram sine omstridte forslag til endringer av arbeidsmiljøloven, blant annet knyttet til overtid og søndagsarbeid.

Leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunnhild By mener undersøkelsen viser at det er stor fleksibilitet i dagens arbeidsmiljølov.

– Sykepleiere jobber dag, kveld, natt og helger alle dager. Det må vi også gjøre for å gi et godt tilbud til dem som trenger det, men vi vil ikke ha forverring av arbeidsvilkårene slik det så langt er foreslått i endringene av arbeidsmiljøloven, sier By.

Hun mener arbeid på kveld, natt, turnus og i helg har store konsekvenser for arbeidstakernes helse og velferd.

Vil ikke ha forverring av arbeidsvilkårene slik det er foreslått i endringene av arbeidsmiljøloven.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse