fbpx Tidspress gjør blind Hopp til hovedinnhold

Tidspress gjør blind

Tidspress, lite kunnskap og dårlig organisering gjør at hjemmesykepleiere ikke oppdager eldre som begynner å bli deprimerte. 

Førsteamanuensis Liv Halvorsrud ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) etterlyser større satsing på hjemmesykepleierens unike mulighet til å oppdage pasienter som står i fare for å utvikle en depresjon.

Hun har forsket på hvordan hjemmesykepleiere håndterer eldre med depressive symptomer.

– Tiden strekker ikke til, og det er heller ikke en del av de faste arbeidsoppgavene til hjemmesykepleierne at de systematisk skal lete etter symptomer på en begynnende depresjon, sier forskeren til HiOA.no.

Viktig å forebygge

Halvorsrud sier at hjemmesykepleierne ofte havner i et krysspress mellom hva de pleietrengende ønsker og arbeidsgivers krav. Det fører til at pasienten ikke får den hjelpen som er nødvendig.

– Det kan føre til lidelse og dårlig livskvalitet. Å forebygge at nedstemthet utvikler seg til en depresjon sparer både den gamle og samfunnet for store kostnader, påpeker Halvorsrud.

I en unik posisjon

– Sykepleiere i kommunehelsetjenesten har en nøkkelrolle i identifiseringen av eldre pasienter med mentale vanskeligheter og i å sette i verk tiltak som bidrar til deres livskvalitet.

Hvis sykepleierne blir gitt tid og mulighet, kan de se etter endringer i pasientens vante mønster. Det kan være tristhet, økt behov for å snakke, dårlig personlig hygiene, rot i huset, dårlig ernæring eller endringer i kroppsspråket. På denne måten kan de oppdage pasienter med depressive symptomer – som ellers kanskje bare ville bli oversett.

– Kjennskap til pasienten er helt avgjørende for å se disse endringene og skille dem fra andre tilstander, sier Halvorsrud.

Forskeren mener det må legges større vekt på systematisk kartlegging, slik at hjemmesykepleierne lettere kan oppdage mennesker som står i faresonen for å utvikle depresjon før det har kommet så langt.

Sykepleiere i kommunehelsetjenesten har en nøkkelrolle.
Liv Halvorsrud

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse