fbpx Nei til fritt behandlingsvalg Hopp til hovedinnhold
Norsk Sykepleierforbund (NSF):

Nei til fritt behandlings­valg

Bildet viser en vekt med to skåler

NSF frykter regjeringens foreslåtte ordning med fritt behandlingsvalg vil føre til overbehandling av lettere lidelser, og at de offentlige sykehusene står igjen med de tyngste oppgavene. 

Regjeringen la 23. januar fram lovproposisjon om fritt behandlingsvalg. Forslaget innebærer at pasienter med rett til helsehjelp kan velge hvor de vil behandles blant godkjente institusjoner (private eller offentlige sykehus) – på det offentliges regning. Samtidig ønsker regjeringen mer kjøp fra private gjennom anbud. I først omgang er ordningen foreslått innført innen rusbehandling, psykisk helsevern og noen andre fagområder i løpet av 2015.

Ikke svaret på redusert ventetid

I forrige uke var Norsk Sykepleierforbund (NSF) i høring i helse- og sosialkomiteen om regjeringens forslag til fritt behandlingsutvalg. Tilbakemeldingen fra NSF var at forbundet ikke støtter innføringen av den foreslåtte ordningen.

– NSF deler ikke regjeringens tro på at svaret på redusert ventetid er konkurranseutsetting og mer bruk av private tilbydere. I hvert fall ikke om vi også ønsker at de som har de største behovene skal ha den korteste ventetida, sa forbundsleder Eli Gunhild By.

Dyrere og mindre effektivt

Forbundslederen begrunnet NSFs motstand i følgende fire punkter:

  1. En dreining av ressursbruk og tilbud over mot behandling av lettere lidelser, på bekostning av pasienter med langvarige og sammensatte behov.
  2. Overbehandling og en mer fragmentert helsetjeneste.
  3. Dyrere og mindre effektiv drift av de offentlige sykehusene ved at deler av den elektive virksomheten overføres til private, mens ansvaret for akuttjenester og kompliserte oppgaver blir igjen.
  4. De offentlige sykehusene tappes for nødvendig kompetanse ved at viktige personellgrupper som det er knapphet på, søker seg over til det private. Undersøkelser gjort blant operasjonssykepleiere viser at dette er en reell problemstilling.

Ny to-deling i helsevesenet

– Den framlagte proposisjonen gir i liten grad svar på hvem som skal få et tilbud gjennom fritt behandlingsvalg. Det er også uklart hvordan problemer knyttet til innhold og varighet av behandlingen skal løses. Faren for overbehandling og feil ressursbruk er dermed overhengende, sa By.

NSF deler regjeringens bekymring for at det skal utvikles et to-delt helsevesen i Norge, hvor de med private helseforsikringer kan kjøpe seg ut av køen. NSF finner det imidlertid ikke bevist at den foreslåtte ordningen med fritt behandlingsvalg evner å møte utfordringsbildet.

Klart råd

– I arbeidet med å motvirke en type to-deling i helsevesenet står vi nå i fare for å utvikle nye. Vårt klare råd til komiteen er derfor ikke å støtte innføring av ordningen med fritt behandlingsvalg. Invester penger og ressurser i den offentlig drevne spesialisthelsetjenesten. Gi rammebetingelser og nødvendige fullmakter til å utvikle og drive tilgjengelige, helhetlige og gode helsetjenester for hele befolkningen, sa NSFs forbundsleder.

Les hele høringsuttalelsen fra NSF.

Stortingets helse- og omsorgskomite skal avgi innstilling innen 26. mars.

NSF deler ikke regjeringens tro på at svaret på redusert ventetid er konkurranseutsetting og mer bruk av private tilbydere.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse