fbpx Frykter midlertidighet blir vanligere Hopp til hovedinnhold

Frykter midlertidighet blir vanligere

Midlertidige ansettelser har preget den politiske debatten i det siste. Forskere frykter regjeringens foreslåtte endringene om utvidet bruk av midlertidig ansettelse vil gjøre praksisen mer vanlig.

I rapporten «Når unntaket blir en del av regelen» har forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gått gjennom nyere internasjonal forskning om midlertidighet i arbeidslivet.

I debatten om midlertidige stillinger hevder arbeidsgiversiden at dette vil fungere som springbrett inn i arbeidsmarkedet for ungdom og andre som står utenfor. Arbeidstakersiden mener at disse effektene ofte har uteblitt i land som har innført lignende ordninger som regjeringen foreslår.

 – Hovedproblemstillingen i denne rapporten er om midlertidighet vil svekke eller styrke individers og gruppers tilknytning til arbeidslivet, sier prosjektleder Catherine Egeland.

Internasjonale forskjeller

Mens rundt 9 prosent av sysselsatte i Norge er ansatt i midlertidige stillinger, er det mye høyere i andre land i Europa. Også sammenlignet med de nordiske landene har Norge få midlertidige stillinger.

I rapporten blir det pekt på at mens Norge har sterkt stillingsvern for både faste og midlertidige stillinger, har Danmark lavt stillingsvern for begge typer stillinger. Sverige og Finland har en form for blandingssystemer.

I analysen går det fram at det svenske og finske systemet var best egnet til å få arbeidsledige over i midlertidige stillinger. Men det norske systemet var best egnet til å få ledige over i faste stillinger, og her kommer det svenske og finske systemet dårligst ut.

 – Det kan, basert på denne studien, være til ettertanke om landet som i størst grad har et arbeidsmarked som fungerer best i Norden på å integrere arbeidsledige i arbeid og på mobilitet fra midlertidige til faste ansettelser, altså Norge, skal adoptere reguleringene til de to landene som fungerer dårligst i dette henseende (Sverige og Finland) ved å gjennomføre delvise reformer for å oppnå akkurat det Norge i dag fremstår som ledende på, heter det i rapporten.

Fra avvik til mer normalt

Midlertidighet som fenomen er mer politikk enn kunnskap, og sånn vil det fortsette, ifølge forskerne.

Men noe er de likevel sikre på: De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven bidrar til å institusjonalisere midlertidighet i det norske arbeidsmarkedet. Det å være midlertidig går fra å være avvik, til å bli mer vanlig.

Rapporten er laget på oppdrag fra Unio og er finansiert av FARVE-midler. Utformingen og gjennomføringen av prosjektet har skjedd i full regi av AFI.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse