fbpx Løsning i staten Hopp til hovedinnhold
Tariffoppgjøret 2016:

Løsning i staten

- Vi beholder vår forhandlingsrett på pensjon, og fått gjennomslag for at lønnsfordelingen skal skje både sentralt og lokalt.

 

 

Forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad, er fornøyd med at en svært krevende mekling førte fram, seks timer på overtid.

- Forhandlingsretten for avtalefestet pensjon er beholdt uendret, og vi har fått på plass en lønnsprofil med et større generelt prosentvis tillegg som kommer alle medlemmene til gode. Samt en tilfredsstillende lokal pott, oppsummerer Aaslestad.

Sentrale og lokale forhandlinger

I utgangspunktet ønsket staten at all lønnsdannelse skulle skje lokalt.

- Gjennom meklingen fikk vi gjennomslag for at lønnsfordeling kan skje både sentralt og lokalt. I tillegg fikk vi inn en formulering om at lønnssystemet skal ivareta kompetanse og utdanning. Dette er en svært viktig presisering for våre medlemmer, sier Aaslestad.

- Vi har fått til en avtale som er innenfor frontfaget, men som gir alle medlemmene generelle tillegg, sier han.

Resultatet

Det gis et generelt tillegg på 1,15 % med virkning fra 1. mai 2016. Dette opprettholder likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer at alle får lønnsøkning.

Det er gjort sentrale avsetninger på 0,1 % til fellesbestemmelser, som blant annet øker kompensasjon for de med beredskapsvakt.

Så er det avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

Dette gir en total ramme på 2,4 prosent, noe som tilsvarer frontfagsramma.

Et partssammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017.

Les: Riksmeklerens møtebok

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse