fbpx Høyesterett tolker bort fortrinnsretten Hopp til hovedinnhold

Høyesterett tolker bort fortrinns­retten

Sykepleiere kan ikke kreve fortrinnsrett for utvidet stilling til en del av en stilling, ifølge Høyesterett.

Sykepleier Solveig Brattgjerd påberopte seg retten til utvidet stilling. Etter å ha vunnet fram i tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten, tapte sykepleieren i Høyesterett.

Høyesterett har slått fast at sykepleiere ikke kan kreve fortrinnsrett til en del av en stilling.

Les: Høyesteretts dom «Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte»

- Høyesteretts forståelse gjør at sykepleiere ikke lenger kan kreve rett til full stilling med loven i hånd. Det Likestillingsombudet, Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Sykepleierforbund ba om i 2002, og som vi har ment Stortinget vedtok, har Høyesteretts flertall nå tolket bort. Høyesteretts forståelse innebærer at sykepleiere har svært begrenset mulighet til å oppnå full stilling, sier Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

Mål å redusere uønsket deltid

- Formålet med fortrinnsretten var å redusere uønsket deltid og var et viktig likestillingspolitisk virkemiddel. Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert og har et stort innslag av deltidsstillinger. Uønsket deltid er noe både politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om skal reduseres. Vi vil ta initiativ overfor lovgiver for å få plass igjen en fortrinnsrett som gir deltidsansatte den rettigheten både partene i arbeidslivet og Tvisteløsningsnemnda har lagt til grunn, sier By.

Tvisteløsningsnemda redusert til et rådgivende organ

- Flertallet i Høyesterett mener også at Tvisteløsningsnemndas vedtak ikke er bindende. Nemnda er blitt redusert til et rådgivende organ uten betydning. Dette har ikke vært lovgivers intensjon. Norsk Sykepleierforbund forventer at departementet umiddelbart rydder opp, sier Eli Gunhild By.

Les: Solveigs sak til Høyesterett

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse