fbpx Blir ingen lønnsfest Hopp til hovedinnhold
Lønnsoppgjøret 2016:

Blir ingen lønnsfest

Norske arbeidstakere må tåle reallønnsnedgang mener Norsk Industri/NHO. Motparten LO-forbundet Fellesforbundet krever opprettholdt kjøpekraft og å heve de lavtlønte. 

Det tradisjonelle håndtrykket mellom forhandlingslederne i Norsk Industri og Fellesforbundet – de såkalte frontfagene – markerer starten på årets lønnsoppgjør. Det skjedde i dag kl. 13. Resultatet i frontfaget vil legge rammen for de etterfølgende oppgjør, både i privat og offentlig sektor.

Årets lønnsoppgjør er et oppgjør økonomer tror vil ende stusslig for norske arbeidstagere, med en mulig svekkelse av reallønnen. Det har ikke skjedd siden 1989.

Kravene i frontfagoppgjøret

Her er noen av Fellesforbundets krav til Norsk Industri:

Generelt lønnstillegg, samt ekstra lønnstillegg for områder som har opplevd svak lønnsutvikling. Dette kravet er ikke konkretisert ennå.

Rett til pensjonsopptjening uten avkortning av første G i pensjonsgrunnlaget, og pensjonsopptjening til de i mindre stillingsbrøker og korte ansettelsesforhold.

Samarbeid om en «styrket og mer systematisk» etter- og videreutdanning.

Les: Fellesforbundets krav i tariffoppgjøret 2016

Ifølge Norsk Industri kan den norske snittlønnstageren vente seg litt mindre mellom hendene, når prisstigningen har tatt sitt.

Videre krever Norsk Industri store endringer i bestemmelsene om ordinær arbeidstid. I dag kan daglig arbeidstid legges mellom klokken 6 og klokken 17 på hverdager. Norsk Industri ønsker at dette tidsrommet utvides til klokken 21.

Les: NHO Tariffoppgjøret 2016 – forhandlingsposisjon

Ikke gå utover rammen

– Alle er klar over at det ikke blir noen lønnsfest i år, er beskjeden fra LO-leder Gerd Kristiansen. Overfor bladet LO-aktuelt avviser hun også tanken om at andre sektorer kan gå utover rammen som settes gjennom frontfaget i industrien. Det er å håpe at også Norsk Sykepleierforbund (NSF) og hovedorganisasjonen Unio viser moderasjon ved vårens oppgjør ifølge LO-lederen. Sykepleierne kan ha gode argumenter for å heve statusen og attraktiviteten til yrket, men årets lønnsoppgjør er ikke det rette tidspunkt for et ekstra lønnsløft for noen grupper.

Sykepleierløftet

Sykepleierne lar seg neppe stoppe av industriens snakk om moderat lønnsoppgjør. I forrige måned lanserte NSF «Sykepleierløftet». Et av punktene er et lønnsløft slik at sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500 000 kroner før 2020.

Et lønnsløft på 2 til 2,5 prosent, som er utgangspunktet for forhandlingene i frontfagene, vil langt fra være nok til å innfri lønnsløftet på 500 000 kroner innen utgangen av 2019. Skal NSF komme i mål med sitt ønske betyr det minst 4 prosent årlig i de fire lønnsoppgjørene fram til og med 2019.

NSF har ennå ikke behandlet lønnskravene for årets hovedoppgjør. Det skjer i midten av denne måned. Som i LO utarbeider de enkelte forbundene i hovedorganisasjonen Unio sine tariffkrav. De endelige kravene fra Unio vil bli utformet i god til før forhandlingsstart i offentlig sektor i april.

Årets lønnsoppgjør er ikke det rette tidspunkt for et ekstra lønnsløft for noen grupper.
Gerd Kristiansen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse