fbpx Vil ikke møte oppgjøret knelende Hopp til hovedinnhold
Tariffoppgjøret 2016:

Vil ikke møte oppgjøret knelende

– Vi kjenner det fra tidligere lønnsoppgjør – moderasjonspresset. Årets oppgjør er ikke noe unntak. Men Unio vil ikke møte oppgjøret knelende.

Unio-leder Ragnhild Lied var klar på at årets lønnsoppgjør vil bli krevende, da hun innledet på Unios inntektspolitiske konferanse. Samtidig hadde hun fått nok av det hun kaller inntektspolitikkens catch 22 i offentlig sektor.

– Når det er gode tider får vi høre at det må holdes igjen, for ellers kan det bli press i økonomien. Og når det er dårlige tider, må det holdes igjen, rett og slett fordi det er dårlige tider.

«Alle» snakker varmt om offentlig sektor. At den må styrkes. Det gjelder imidlertid ikke under tariffoppgjørene. Da er det for mange ansatte i offentlig sektor, og at lønnskostnadene utgjør en for stor del av driftskostnadene, ifølge Lied.

Mange og dyre ansatte

KS-leder Gunn Marit Helgesen var ikke avvisende til at lønn er en viktig faktor for å rekruttere og beholde ansatte i KS-området, da hun innledet om kommunesektoren foran det kommende oppgjøret.

– Mange har gode grunner for å få et lønnsmessig løft. Samtid er det stor forskjell på hvilke yrkesgrupper hver enkelt kommune trenger. Dette gjør det viktig med lokalt handlingsrom.

Helgesen understreket at man heller ikke måtte lukke øynene for den kjensgjerning at hver femte yrkesaktive arbeidstaker har kommunen som arbeidsgiver, og at 60 prosent av utgiftene er lønn.

Kjempe for reallønnsvekst

Selv om Unio har fått gjennomslag både for det utvidede frontfaget (at industrifunksjonærenes lønn regnes med) og for at profilen på oppgjøret er frontfaguavhengig (for eksempel ikke bundet av en lavtlønnsprofil), er det krevende å løfte nivået.

Selv om lønnsrammene i 2016 er trange, lovet Lied at Unio ikke vil møte oppgjøret knelende.

– Vi skal kjempe for å sikre medlemmene reallønnsvekst, selv om den blir på et lavere nivå enn det siste tiåret.

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune mente forbundene kanskje burde bruke mer tid på retorikk enn matematikk.

– Tror ikke vi tjener på hele tiden å framstille våre medlemmer som tapere.

Han fikk støtte fra forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio stat:

– Vi må skaffe oss legitimitet i befolkningen for kravene, og ikke la Norsk Industri få skapt det inntrykk at offentlig sektor er for stor og at de ansatte arbeider for lite. Underforstått at de ikke trenger høyere lønn.

På styremøtet 15. mars vil forhandlingsutvalgene i Unio kommune, Unio stat, Unio Spekter og Unio Oslo kommune) vedta «Unios inntektspolitiske uttalelse 2016».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse