fbpx Krever reallønnsvekst i staten Hopp til hovedinnhold
Lønnsoppgjør 2017:

Krever reallønnsvekst i staten

– Oppgjøret i 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I år krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.

Torsdag 30. mars klokken 10.00 møtte lederne av de fire hovedsammenslutningene i staten hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å overlevere sine krav til mellomoppgjøret i staten 2017.

Utdanning må lønne seg

Den økonomiske avkastningen av utdanning i Norge er lav sammenlignet med andre land. Flere av Unios grupper i staten har i dag lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående opplæring som kompetansenivå. Videre påpeker Unio at «lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort, og at dette lønnsgapet må reduseres».

Leder av Unio Stat, Petter Aaslestad, var tydelig på hva hans medlemmer forventer av årets oppgjør:

– Lønnsgapet til privat sektor er stort for våre medlemmer. Årets oppgjør må rette opp i dette. Skal vi omstille oss til kunnskapssamfunnet, må høyere utdanning lønne seg, sier Aaslestad i en pressemelding.

Viktig for verdiskapningen

I kravet som ble overlevert understreker Unio videre at en god lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høyskoleutdanning i staten er viktig for samlede verdiskapningen i samfunnet.

– For å kunne lykkes med de store omstillingene som finner sted i staten og samtidig levere brukerne tjenester på et høyt nivå, er staten avhengig av ansatte med høy kompetanse. For å kunne beholde ansatte med den kompetansen som staten er avhengig av i disse prosessene må lønnsnivået oppleves som godt, heter det i kravbrevet.

Unio vil seinere komme tilbake til konkrete lønnskrav og innretningen på oppgjøret.

Partene har frist til 30. april kl. 24:00 med å bli enige. Hvis ikke går oppgjøret til mekling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse