fbpx Fast stilling: Nattevakt tirsdag i turnusuke 2 Hopp til hovedinnhold

Fast stilling: Nattevakt tirsdag i turnusuke 2

«Det er ledig 4,46 % fast stilling som sykepleier ved Lund omsorgssenter. Stillingen er ledig fra 01.02.17, og består av en nattevakt tirsdag i turnusuke 2.»

Denne utlysningen om fast stilling som sykepleier i Lund kommune i Rogaland tilsvarer en nattvakt i turnus ca. hver tredje uke. Søknadsfristen går ut 6. februar.

– Dette er bare trist og leit, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder i Rogaland, Nina Horpestad.

Hva med tjenestetilbudet?

Ifølge kommunalsjef helse og omsorg Trond Skjæveland i Lund kommune oppstod behovet for en stilling på 4,46 prosent fordi en ansatt i kommunen ønsket å trappe ned og jobbe mindre.

– Det er helt ok å være snill. Men hva vil en slik stilling tilføre det totale tjenestetilbudet i kommunen? Hva betyr det for pasientene? Er det en tjeneste kommunen ønsker å gi sine innbyggere? Kanskje man burde startet der, sier Horpestad.

Ifølge fylkeslederen vil en slik stilling gjøre det umulig å få noe forhold til pasientene, og den vil gi få muligheter til faglig påfyll.

Hva med arbeidsgiveransvaret?

For sykepleieren vil ikke stillingen gi en lønn å leve av, ingen pensjon å tjene opp og ingen rettigheter.

Horpestad mener dette kunne vært løst på en mye smidigere måte.

– Hva med å legge til rette for at ansatte kan stå i stillingen? Hva med å tilby utvidet stilling til de mange deltidssykepleierne i kommunen? Kort sagt å se de ansatte.

Kommunen, ansatte og pasientene taper på denne utlysningen. Dette er ikke måten å rekruttere sykepleiere på, ifølge Horpestad.

Hva med heltidskultur?

Videre er en slik stillingsbrøk stikk i strid med den kulturen for heltidsansettelser som NSF, Fagforbundet og Delta er blitt enige med arbeidsgiverorganisasjonen KS om.

Per i dag er ni av de 26 kommunene i fylket med i prosjektet heltidskultur. Dette er et langsiktig prosjekt, og ikke noe man løser på en dag. Men det er viktig å komme i gang, understreker fylkeslederen.

– Lund kommune er hjertelig velkommen til å delta, avslutter Nina Horpestad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse