fbpx – Ingen planer om å slutte Hopp til hovedinnhold

– Ingen planer om å slutte

Halvparten av sykepleiere ansatt i sykehjem og hjemmesykepleien vurderer å slutte.

– Jeg er ikke blant dem, sier hjemmesykepleier Siri-Lin Syse.

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) tillitsvalgt har jobbet 14 år i hjemmesykepleien i Grimstad kommune. Til sammen har det til nå blitt 20 år i hjemmesykepleien, og Siri-Lin Syse har ingen planer om å skifte arbeidsarena. Hun trives i hjemmesykepleien.

Halvparten ønsker å bli

Ifølge undersøkelsen « Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvensen av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem» som Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomført på oppdrag fra NSF, svarer halvparten at de vurderer å slutte i sin nåværende jobb i sykehjem og hjemmesykepleien.

Det betyr at den andre halvdelen ønsker å bli i tjenestene. Da disse ble spurt om hvorfor det var uaktuelt å slutte, oppga nesten alle (97 prosent) at følelsen av å være til nytte har stor eller svært stor betydning. Et stort flertall oppga også at det er gode muligheter til å utvikle tjenesten (93 prosent), at arbeidsoppgavene er varierte og spennende (89 prosent), at det er meningsfullt å jobbe med eldre (86 prosent), at de lærer noe nytt hele tida (83 prosent) og at tjenesten er godt bemannet med sykepleiere (66 prosent).

Ingen dager er like

Hjemmesykepleier Siri-Lin Syse kjenner seg igjen i svarene.

– Det medfører et stort ansvar å arbeide i hjemmesykepleien, og det forutsetter stor grad av selvstendighet. Jeg trives med begge deler, sier Syse.

– Det er nok av utfordringer i hjemmesykepleien. Ingen dager er like. I tillegg til dyktige kolleger, et godt fagmiljø i ryggen, et åpent og positivt arbeidsmiljø og ikke minst gode ledere som tar tilbakemeldingene på alvor, har jeg ikke behov for å finne på noe nytt. Jeg har funnet min arbeidsplass som sykepleier, sier Syse.

At så mange sykepleiere vurderer å slutte i sykehjem og hjemmesykepleien tror hun bunner i at flere kommuner ikke har satset nok ressurser på disse tjenestene. Syse mener kommunene må ta på alvor rapportens konklusjon om at «underbemanning er selvforsterkende».

Hjemmesykepleien i Grimstad har god dekning med sykepleiere, og lett tilgang til lege ved behov. Det er aldri sykepleier alene på vakt, og ved sykepleierfravær dekkes det nesten alltid opp med sykepleier. Unntak kan være hvis tre sykepleiere er satt opp på vakt; da kan det hende at det blir satt inn annet personell enn sykepleier.

– Med denne faglige støtten i ryggen føler jeg meg trygg, og gjør det lett å stå i ansvaret, sier Syse.

Hun er ikke uenig i at lønn er viktig for rekruttering, men man kan ikke betale seg ut av usikkerheten som følger med underbemanning.

Hjelp med velferdsteknologi

Det er ikke å stikke under stol at utfordringene er mange i en hektisk arbeidsdag for hjemmesykepleierne. Tiden strekker knapt til for å få gjort de daglige oppgavene.

– Samtidig vet vi at det skjer mye innen det velferdsteknologiske området, som helt sikkert kunne lettet hverdagen for pasienter og ansatte. Dessverre har vi ikke tid og anledning til så mye nytenking og nyskaping, sier Syse.

Nå håper hun på drahjelp fra Agder Living Lab (ALL) i Grimstad. Et nyetablert prosjekt, finansiert med midler fra Helsedirektoratet, hvor man sammen med leverandører av velferdsteknologiske løsninger skal prøve ut nye løsninger med utgangspunkt i en reell arbeidshverdag. Her vil erfaringer fra brukere, pårørende og ansatte bli viktige for å kvalitetssikre og forme velferdsteknologiske løsninger. Målet er at Grimstad skal bli en utviklingskommune for velferdsteknologi.

Men velferdsteknologi kan være et tveegget sverd, ifølge Syse.

– Når det fungerer kan det redusere rutineoppgaver, slik at ansatte får bedre tid til å konsentrere seg om det det er behov for og de har kompetanse på. Men hvem har ikke opplevd frustrasjonen etter at man har fått opplæring i nye teknologiske system, for deretter å konstatere at teknologien ikke fungerer som foreskrevet.

Denne gangen ser Syse med optimistiske øyne på det nye prosjektet.

– Det har brukeren i sentrum. Det drives fram av ildsjeler som kan og tar dette på alvor. ALL har tett samarbeid med Universitetet i Agder og senter for e-Helse og omsorgsteknologi om test, utprøving og evaluering av nye teknologiske løsninger. En allerede spennende jobb vil ikke bli mindre attraktiv når den framstår som en aktiv og lærende arena.

Dokumentasjonspleie

– Er det bare velstand i hjemmesykepleien i Grimstad?

– Selvsagt ikke. Som i de fleste andre kommuner merker vi endringer etter at samhandlingsreformen ble innført. Pasienter skrives hurtigere ut av sykehusene. De er sykere. Tilbudene i kommunen er ikke alltid tilpasset pasientens behov, og pasientene flyttes fortere rundt i tjenestene, noe som involverer et økende antall aktør. Alt dette stiller store krav til dokumentasjon. I dag er dokumentasjonskravet blitt enormt, og noen ganger føler jeg at sykepleie har utviklet seg til dokumentasjonspleie. Det er ikke det jeg vil være. Jeg vil bruke tida hos pasienten, sier Siri-Lin Syse. 

Det medfører et stort ansvar å arbeide i hjemmesykepleien, og det forutsetter stor grad av selvstendighet. Jeg trives med begge deler.
Siri-Lin Syse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse