fbpx Heller personell enn dyr medisin Hopp til hovedinnhold

Heller personell enn dyr medisin

Tilstrekkelig med personell på sykehusene er viktigere enn dyr medisin, viser ny dansk undersøkelse.

Den absolutt største utfordringen ved danske sykehus er at det er nok leger, sykepleiere og annet personell til å behandle pasientene. Og ikke at det er overbelegg, for lite eller for dårlig medisin eller dårlige fysiske rammer.

I spørreundersøkelsen « Prioriteringer i sygehusvæsenet» fra mars 2016 svarer hele 58 prosent at personalmangel er den største utfordringen på danske sykehus i dag. Kun 1 prosent peker på for lite og for dårlig medisin. Tilsvarende antall svarer dårlig behandlingsutstyr.

Prioriterer personell

Seks av ti mener sykehusene bør sikre at det alltid er nok personell selv om det kan medføre innsparinger på for eksempel medisinutgifter.

Men ikke bare bør sykehusene sikre nok personell. Hele fire av ti mener sykehusene må prioritere at det er nok personell høyest, mens kun 5 prosent vil prioritere adgang til den nyeste medisin, og 10 prosent adgang til den nyeste teknologien.

Halvparten svarer videre at stigende medisinutgifter ikke må medføre oppsigelse av personell på sykehusene.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen « Prioriteringer i sygehusvæsenet» er laget på bakgrunn av i alt 1 004 gjennomførte intervju med et representativt utvalg dansker fra 18 år og oppover. Intervjuene er gjennomført i perioden 4. mars – 9. mars 2016.

Undersøkelsen er laget av Epinion på oppdrag fra Yngre Læger.

Seks av ti mener sykehusene bør sikre at det alltid er nok personell selv om det kan medføre innsparinger på for eksempel medisinutgifter.
Dansk undersøkelse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse