fbpx Enighet også i Oslo kommune Hopp til hovedinnhold
Tariffoppgjøret 2014:

Enighet også i Oslo kommune

Unio kom til enighet med Oslo kommune i årets tariffoppgjør. Den økonomiske rammen er på linje med oppgjøret i staten og KS.

– Vi har fått gjennomslag for mange av våre viktige krav, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune i en pressemelding.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på om lag 3,3 prosent. Det er på linje med oppgjøret i staten og KS.

– Fordelingen av oppgjøret er akseptabelt. I den økonomiske rammen er det satt av penger til justeringer. Det er noe vi krevde og noe som er viktig for å heve våre grupper lønnsmessig, sier Vilno.

Det skal forhandles om justeringer til høsten. Da vil enkelte grupper kunne få tillegg utover det generelle tillegget som gis nå. Hva som blir det endelige resultatet for den enkelte vil avhenge av resultatet i disse justeringsforhandlingene og uttelling i de lokale forhandlingene.


Økonomi

  • Generelle tillegg på 1,9 prosent på Oslo kommunes lønnstabell, minimum 8 000 kroner, med virkningstidspunkt fra 01.05. 2014.
  • Avsetning til sentrale lønnsmessige tiltak (justeringer for grupper) på 0,63 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.05. 2014.
  • Lokale forhandlinger på 1,2 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.07. 2014. 

Den økonomiske rammen for oppgjøret i Oslo kommune er på om lag 3,3 prosent.

Unio hadde som krav i forhandlingene at kompetanse skal lønne seg bedre for ansatte i Oslo kommune. Partene er enige om at de lokale partene i virksomhetene skal ha et systematisk fokus på kompetanseutvikling.

Oslo kommunes lønnstabell med virkning fra 01.05.2014:


Sykepleierne

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i tillegg fått gjennomslag for kravet om at stillingskode 59, spesialutdannet sykepleier, skal omfatte flere spesialutdanninger enn i dag. Blant annet vil dette bety at sykepleiere med spesialutdanning i for eksempel rus, palliasjon og demens nå har mulighet til å bli avlønnet som spesialutdannet sykepleier på linje med for eksempel spesialutdanning som psykiatrisk sykepleier. Også andre spesialutdanninger er aktuelle.

Les: Riksmeklers møtebok

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse