fbpx Norsk-krav for å studere sykepleie Hopp til hovedinnhold

Norsk-krav for å studere sykepleie

Sykepleieutdanningen vil sette et minimumskrav på 3 i norsk for å komme inn på studiet. 

I en søknad til Kunnskapsdepartementet søker Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om en forsøksordning med karakterkrav 3 i norsk for opptak til bachelorutdanningen i sykepleie.

– Vi ser dette som en gylden anledning til å se om vi kan få en enklere vei gjennom studiet for de av våre studenter som ikke har norsk som morsmål, sier instituttleder Dag Karterud ved Institutt for sykepleie til Khrono.

Går utover pasientene

En undersøkelse NRK offentliggjorde i forrige uke viser at 90 prosent av sykepleierne opplever språkproblemer helsevesenet. To av fem sykepleiere er delvis eller helt enig i påstanden «språkproblemer på min arbeidsplass har ført til dårligere omsorg for pasienten».

– Flere av våre studenter kommer inn på studiet, men sliter med å skrive oppgaver, forstå tilbakemeldinger, bestå eksamen og bestå kliniske studier grunnet for dårlige norskkunnskaper. Hensikten med minimumskrav om 3 er å heve kravet til norskkunnskaper så vi kan forhindre at studenter, som ofte er flinke på andre fagområder, ender med å slite masse for å så falle fra. Samtidig blir det også da et ledd i å kvalitetssikre utdanningen, sier høgskolelektor Inga-Linn N. Hansen ved Institutt for sykepleie.

Kan først skje fra 2016

Instituttet fikk denne uken beskjed fra den sentrale studieadministrasjonen om at saken ennå ikke er avklart, og at vil det først være aktuelt å innføre opptakskravet om 3 i norsk fra høsten 2016.

I søknaden skriver HiOA at høgskolen opp gjennom årene har gjennomført mange tiltak for å bedre språkprestasjonene, blant annet et forkurs for studenter som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse