fbpx Streikefare ved private sykehjem Hopp til hovedinnhold
Tariffoppgjør:

Streikefare ved private sykehjem

145 sykepleiere ved private sykehjem kan bli tatt ut i streik fra torsdag 20. oktober dersom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service ikke kommer til enighet hos Riksmekleren.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener deres medlemmer ikke har fått lønns- og avtalevilkårene de ble forespeilet da private aktører overtok sykehjemmene de er ansatt ved. NHO Service mener på sin side at det er ulikheter mellom offentlige og privatdrevne sykehjem hva gjelder lønn og tillegg. Arbeidsgiverorganisasjonen anser vilkårene i privat sektor som konkurransedyktige.

50 000 kroner mindre i lønn

Da det private selskapet Attendo tok over driften av Rødtvet og Romsås sykehjem i Oslo ble det blant annet innført lavere satser for kvelds- og nattillegget. De ansatte kaller det et ran, ifølge nettstedet Fri Fagbevegelse.

En sykepleier, Rosel Kyrrø, taper 50 000 kroner, mens hjelpepleier Audhild Romuld Thoresen vil få 42 000 kroner mindre i utbetalt i året. Begge taper mye fordi de jobber mye om natta. Flere andre taper 18 000 kroner i året på kuttet, ifølge nettstedet.

Bruker minstesatser

De ansatte hadde tariffavtale med Oslo kommune da Attendo tok over driften i 2014. Tariffperioden løp ut i april i år, og det var da Attendo bestemte seg for å bruke minstesatsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service på den ene siden og NSF og Fagforbundet på den andre.

De ansatte ble varslet i mars og bedt om å signere. Kvelds- og nattillegget som var nesten 87 kroner i timen var redusert til 56 kroner. Også helgetillegget ble redusert; fra 133 til 100 prosent. Og blir de sykemeldt får de ikke lenger utbetalt tilleggene for vaktene de skulle jobbet, som de fikk tidligere.

– For at private sykehjem skal ha større fortjeneste går de løs på lønnsvilkårene til de ansatte. Jeg reagerer på at ansatte får dårligere vilkår når virksomhetene blir konkurranseutsatt til private drivere. Ubekvemstillegg utgjør en viktig del av lønnen for våre medlemmer, og dette er negativt for den enkelte ansatte, sier NSFs leder Eli Gunhild By.

Ingen kommentar fra NHO Service

NHO Service ønsker ikke å kommentere saken mens meklingen pågår. Men i en epost til FriFagbevegelse.no skriver regionsjef i Attendo Norge, Karolina Eriksson, blant annet:

«Ved virksomhetsovergangen ved Rødtvet sykehjem har vi gått fra å følge prosentsatsene i Oslo kommune til faste satser i Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Etter Oslo kommunes avtale er dette tillegget på 40 prosent av grunnlønn. I vår avtale er det et kronebeløp. Dette innebærer at tillegget man hadde tidligere var forskjellig fra arbeidstaker til arbeidstaker. Nå er tillegget mer likt for alle. Denne informasjonen fikk de ansatte før overtagelsen i 2014.»

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

For at private sykehjem skal ha større fortjeneste går de løs på lønnsvilkårene til de ansatte.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse