fbpx Slik blir den nye loven Hopp til hovedinnhold
Arbeidsmiljø:

Slik blir den nye loven

I dag trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for de fleste av sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for langt de fleste av sine opprinnelige forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Men ikke alle.

– Forverring

I forhandlingene med Venstre og KrF ble regjeringen enig med samarbeidspartnerne om at antall midlertidige ansatte ikke skal overstige 15 prosent, og at rett til fast jobb for vikarer skal inntre etter tre år, i stedet for fire år som regjeringen opprinnelig foreslo. Videre at ansatte kun kan pålegges å jobbe tre søn- eller helgedager på rad. Mot regjeringens forslag på fem.

– Til tross for enkelte justeringer i riktig retning etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, vil den nye arbeidsmiljøloven likevel bety forverring og ikke forbedring for de ansatte, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til det partene ble enige om i forhandlingene.

Det er særlig reglene for bruk av midlertidig ansatte som får Unio-lederen  til å reagere. For dersom Stortinget vedtar loven slik den nå foreligger, får vi tre nivå av midlertidighet. En ordning som gjelder midlertidig ansettelse uten vilkår på ett år, og en for treårig og en for fireårig midlertidighet.

– Nå blir det en jungel av regler for midlertidighet, og det er fare for at mange kan gå seg vill i regelverket. Arbeidstilsynet som skal kontrollere at regelverket overholdes, vil få en enda mer krevende oppgave, mener Folkestad.

Slik blir den nye loven

Her er noen av endringene:

Fast arbeid er hovedregelen i arbeidslivet, men det blir generell adgang til midlertidige ansettelser.

70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven heves til 72 år.

Det blir lov å jobbe tre søndager på rad, mot dagens to på rad.

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid der det er lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bindet av tariffavtale, endres til 12,5 timer per dag.

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gjennom samtykke fra Arbeidstilsynet økes til 13 timer.

Ukentlig og månedlig overtid ved lokale avtaler med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet og med tillatelse fra Arbeidstilsynet økes fra 15 til 20 ukentlig og fra 40 til 50 månedlig.

Les også:
Arbeidsministeren provoserer

Derfor politisk streik den 28. januar

Tirsdag 24. mars behandler Stortinget regjeringen og Venstre og KrF sine endringsforslag i arbeidsmiljøloven.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse