fbpx Sykepleiere sentrale i psykisk helsearbeid Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere sentrale i psykisk helsearbeid

Sykepleiere som jobber innen psykisk helse og rus har høy kompetanse og lang klinisk erfaring, viser ny omfattende forskningsrapport.

Hele 82 prosent av sykepleierne i psykisk helse og rus jobber direkte klinisk med hyppig kontakt med brukerne. Hverdags- og livsmestring har klar prioritet. Det viser rapporten « Sykepleie i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» om sykepleie i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Høyt utdannede

Studien viser at over 70 prosent av de spurte har ulike typer videreutdanning, halvparten innen psykisk helse og rus. Hele 85 prosent har mer enn fem års klinisk erfaring, noe som understreker den høye kompetansen hos deltakerne i studien.

Professorene Bengt Karlsson og Suzie Hesook Kim ved Senter for psykisk helse og rus ved HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) står bak studien. Noe av det mest positive er ifølge de to, at de som jobber direkte klinisk med brukerne er de med høyest utdanning .

– Jo mer utdanning de har, desto tettere jobber de på brukerne, sier Karlsson på høgskolens nettsider.

Støttesamtaler, motivasjonsarbeid, relasjonsbygging, veiledning og konsultasjon er de terapeutiske arbeidsmåtene de bruker mest. Minst brukt er psykoterapi, familie- og nettverksterapi samt kriseintervensjon.

Færre årsverk for høyskoleutdannede

Helsedirektoratet etablerte i 2008 en tilskuddsordning hvor kommuner kunne søke om midler til å ansette psykologer. Flere ulike modeller for utprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten har siden fått statlig finansiering. Årsverksstatistikken viser en klar tendens: det blir stadig færre årsverk for høyskoleutdannede som jobber med psykisk helse.
 
– Dette er bekymringsverdig, særlig sammenholdt med at gruppen av tjenestemottakere i økende grad framstår med mer sammensatte og større behov for tjenester, sier Karlsson.

Han oppfordrer de høyskoleutdannedes fagforeninger til å kjenne sin besøkelsestid og melde seg på i debatten om utviklingen av kommunale psykisk helse- og rustjenester.

– Det finnes veldig mye og god klinisk kompetanse blant sykepleierne i kommunehelsetjenesten. Det virker derfor lite formålstjenlig å skulle tilføre nye faggrupper til å gjøre den type arbeid. Jeg ser ingen grunn til at psykologforeningen skal etablere monopol når det gjelder hvem som skal arbeide med psykisk helsearbeid i den kommunale helsetjenesten, sier Bengt Karlsson.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse