fbpx Medlemmene er maktgrunnlaget Hopp til hovedinnhold

Medlemmene er makt­grunnlaget

106 000 sykepleiere har valgt å melde seg inn i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Er de fornøyd med organisasjonen?

I NSFs medlemsundersøkelse 2015 svarer ni av ti sykepleiere at de har et «svært» eller «ganske» positivt inntrykk av organisasjonen.

Tre av fire er «helt» eller «delvis» enig i at NSF argumenterer godt for sykepleiere i lønnsoppgjør, at organisasjonen er synlig i debatten omkring lønns- og arbeidsforhold og når det gjelder helsepolitiske spørsmål.

Medlemskap

Lønnsforhandlinger, arbeid for gode arbeidstidsordninger og arbeidsforhold, og at organisasjonen snakker sykepleiernes sak overfor myndigheter er de tre viktigste grunnene for at de meldte seg inn i NSF.

Minst viktig er tilgang til gode bankavtaler og forsikringsordninger, og muligheten til å være medlem i en faggruppe.

Likevel svarer tre av ti sykepleiere at de er medlem av en eller flere av NSFs faggrupper. Flest medlemmer har helsesøstrene, psykisk helse og rus og intensivsykepleierne.

Blant de som er medlem av en faggruppe svarer nærmere 90 prosent at de er «svært fornøyd» eller «fornøyd» med informasjonen de får fra faggruppen.

Kontakt

Vel 30 prosent av medlemmene har hatt kontakt med tillitsvalgte eller fylkeskontor siste år.

De store flertall av henvendelsene er knyttet til arbeidsrelaterte spørsmål som arbeidstid, turnus, lønn, ferie og juridisk bistand. Og de er «helt enig» i at det er lett å komme i kontakt med NSF (73 prosent), fikk raskt kontakt (65 prosent) og de er fornøyd med hjelpen de fikk (63 prosent).

Rundt 5 000 av totalt 20 000 sykepleiere har svart på medlemsundersøkelsen.

Sykepleien har bare fått tilgang til deler av undersøkelsen.

- Hvorfor får ikke Sykepleien tilgang på alle funnene?

- Forbundsledelsen ønsker å gå grundigere gjennom delen om lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker derfor ikke at disse resultatene publiseres nå. I denne delen kan det også være funn som er viktige i interessepolitiske strategier, og det vil tjene medlemmene best om noen av resultatene offentliggjøres på et annet tidspunkt enn nå i høst, skriver forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, i en e-post.

Du kan lese flere landsmøtesaker her.

Her er noen av svarene fra spørreundersøkelsen Sykepleien har fått tilgang til:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse