fbpx Desentralisert utdanning fungerer Hopp til hovedinnhold

Desentralisert utdanning fungerer

De som tar desentralisert sykepleierutdanning bosetter seg i distriktet etter endt utdanning viser ny kartlegging.

Desentralisert sykepleierutdanning har vært praktisert i flere år i Norge, og mytene om studieformen har vært mange. Blant annet at det er B-studium med eldre studenter som får dårligere karakterer.

– Man har visst lite og ment mye om desentraliserte studier, sier Jeanette Huemer, universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT i Hammerfest.

Blir i distriktet

Sammen med kollegene Liss Eriksen og Gudrun Nilsen har hun kartlagt rundt 200 studenter fra Finnmark som har tatt desentralisert utdanning.

– Det viser seg at 92,5 prosent av sykepleierne hadde tatt seg jobb i fylket etter endt utdanning. De var fortsatt i jobb der 3–5 år etter endt utdanning. Mange hadde også tatt videreutdanning.

En av de største utfordringene er nettopp å få nok kvalifisert helsepersonell i utkantstrøk.

– Kartleggingen viser seg at der folk får sin første jobb, der blir de. Desentralisert utdanning gir rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distriktet, konkluderer de tre.

Knuser myter

– Det viser seg også at desentralisert sykepleieutdanning har samme kvalitet som den som gis på den ordinære sykepleierutdanningen ved universitetet, sier Huemer.

De som tok studiet på et studiested hadde snittkarakter på 2,6. Mens de som tok desentralisert hadde 2,7, så dette er absolutt ikke en B-utdanning, konkluderer hun.

Dette er absolutt ikke en B-utdanning.
Jeanette Huemer

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse