fbpx Slutter tross høy trivsel på jobb Hopp til hovedinnhold

Slutter tross høy trivsel på jobb

Mange ansatte i helsevesenet som tidligpensjoner seg, er friske og trives godt på jobben, viser ny studie.

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen har ledet arbeidet med en analyse av sluttsamtaler som ledere i tre ulike helseforetak har gjort med 306 seniorer, som alle har søkt om pensjon.

«Jeg er glad i jobben min» lyder tittelen på rapporten, som nylig er lansert.

– Selv om dette er mennesker som har et slitsomt arbeid, er det gjennomgående at de er glade i jobben sin, fortalte forskeren da hun presenterte rapporten.

Prosjektet er utført på oppdrag fra KLP og AFP-samarbeidsforum.

Mange grunner

En del sier at de gjerne ville ha fortsatt selv etter at de har fylt 67. Noen opplever det også som negativt at de blir fratatt en jobb som de gjerne vil beholde, på grunn av alder.

Noen slutter tidlig fordi helsa skranter. Andre slutter tvert om fordi helsa er god. De sistnevnte vil utnytte tiden til mer samvær med familien.

– For noen ville nok en mild oppfordring fra nærmeste leder ha vært nok til å få dem til å stå lenger i arbeid. Samtidig er det mange seniorer i dag som vil ha veldig mye. De vil ha turnusfritak og de vil ha bonuser. Og de vil ha arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes. Mange av disse ønskene og behovene er det opplagt at arbeidsgiverne ikke har mulighet til å møte de ansatte på, ifølge Hilsen.

Referanse: Anne Inga Hilsen: «Jeg er glad i jobben min». Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak. Fafo, 2015.

Selv om dette er mennesker som har et slitsomt arbeid, er det gjennomgående at de er glade i jobben sin.
Anne Inga Hilsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse