fbpx Sykehuset "Konstant korridorsenger" Hopp til hovedinnhold
Stavanger universitetssykehus:

Sykehuset "Konstant korridor­senger"

Korridorpasienter. Det skulle ikke skje, men skjer stadig. Stavanger universitetssykehus topper statistikken og har flest korridorsenger i landet. Mange er bekymret for pasientsikkerheten.

Fylkesleder Nina Horpestad i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rogaland er alvorlig bekymret for at et gjennomsnittlig belegg på rundt 100 prosent, og stadig vedvarende bruk av korridorsenger på Stavanger universitetssykehus (SUS) går ut over pasientsikkerheten.

En tysk undersøkelse fra 2014 viser at dersom belegget kommer over 92,5 prosent så er det fare for økt dødelighet.

– Når belegget øker, strekkes strikken. Økt innleie av personell og stress kan medføre at krav til kvalitet og faglig nivå blir utfordret. Dette kan igjen ha konsekvenser for pasientsikkerheten sier Horpestad. Innleie av ekstern personell ligger fire ganger over det som er budsjettert.

Skriftlig spørsmål

Også Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener situasjonen ved SUS er uakseptabel. Hun har nettopp sendt følgende spørsmål til helseminister Bent Høie (H):

«Deler statsråden Norsk sykepleierforbunds bekymring for at stram økonomi og et overfylt sykehus går på pasientsikkerheten løs ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) og hva vil i så fall statsråden gjøre med det?»

Toppe viser videre til at sykehuset i vinter sendte brev til fastlegene om «akutt vanskelig plassforhold ved SUS» og at legene derfor måtte vurdere behovet for sykehusinnleggelser nøye.

Det er ikke første gang det er stilt skriftlig spørsmål om korridorpasientene ved SUS. I 2009 fikk daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) spørsmål fra Dagfinn Høybråten (Krf) om hva statsråden ville gjøre med korridorpasientene ved sykehuset.

I svaret den gang i 2009 skriver Hanssen blant annet: «Slik jeg ser det, har Helse Stavanger og Helse Vest iverksatt relevante tiltak som bør bedre situasjonen. Samtidig synliggjør erfaringene fra Stavanger og andre helseforetak at korridorpasienter er en sammensatt problemstilling som krever kontinuerlig innsats på mange områder.»

Svaret på Kjersti Toppes spørsmålet til nåværende helseminister foreligger ennå ikke.

Endrer tallene

Torsdag presenterte fagdirektør Sverre Uhlving ved SUS nye tall over overbelegg. 

– Det gjennomsnittlige belegg er ikke 102 prosent men 93,5 prosent, ifølge fagdirektøren.

Mens det første tallet er basert på tellinger klokka 11 om formiddagen, er de nye tallene basert på tellinger klokka sju om morgenen.

Han mener også antall korridorpasienter hittil i år ikke er 46 i snitt slik sykehusledelsen gikk ut med tidligere i uka, men 32.

Kjersti Toppe er ikke beroliget.

– Tvilsom regning spør du meg og likevel over grensen for forsvarlig drift.

Til høsten skal helseministeren legg fram en nasjonal sykehusplan.

– Der bør det komme tydelige krav om en forsvarlighetsgrense, det vil si 85 prosent belegg i norske sykehus som Helsetilsynet anbefalte så tidlig som i 2001. Det har de vedtatti England, sier nestlederen i Stortingets helse- og omsorgskomite.

Les: Sykepleiere må si nei

Les: Flest korridorpasienter i Stavanger

Les Stavanger universitetssykehus: Plan for å avvikle bruk av korridorpasienter

Til neste år vil det være færre korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus.
Styreleder Helse Stavanger 13. januar 2011

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse