fbpx Får ikke vite hvorfor det er hemmelig! Hopp til hovedinnhold

Får ikke vite hvorfor det er hemmelig!

Byrådet i Oslo ønsker ikke bare å hemmeligholde bemanningen ved sykehjemmene i hovedstaden. Det borgerlige flertallet hemmeligholder også hvorfor det må være hemmelig.

Hvor mange sykepleiere jobber på natt ved sykehjemmene i hovedstaden? Det får ikke innbyggerne vite. Det er en forretningshemmelighet og omfattes av taushetsplikten og dermed unntatt offentligheten, mener det borgerlige flertallet og Kommuneadvokaten.

I et notat til bystyrets helse- og sosialkomite i september skriver byråd Aud Kvalbein blant annet: "Det er gjort en grundig juridisk vurdering av dette spørsmålet, og konklusjonen er at dette er opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig informasjon, kan dette medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen."

Byråden baserer seg på en skriftlig uttalelse fra Kommuneadvokaten. Men uttalelsen fra Kommuneadvokaten, som begrunner hemmelighold, er hemmeligstemplet.

Tallene finnes

Konkret handler striden om hvorvidt innbyggerne i Oslo skal få vite hvor mange som jobber på sykehjem. Helt konkret etterspør mindretallet i bystyret hvor mange sykepleiere som er på jobb på natten.
Tallene finnes, men de blir ikke publisert – verken for kommunalt eide eller private sykehjem. Det er forretningshemmeligheter og bryter dermed med forvaltningsloven. 

– Det heter så vakkert i byrådserklæringen til det sittende byråd: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester." En av forutsetningene for at sykehjems beboere skal kunne foreta valg er kunnskap om hva som skiller sykehjem A fra sykehjem B. Og da gjennom noe mer enn de glansede reklamebrosjyrene. En av de viktigste kvalitetsfaktorene er de ansatte. Både kvantitet og kvalitet, mener bystyremedlem Ivar Johansen (SV).

Krever åpenhet

Ivar Johansen har fremmet forslag om full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total, mener Johansen. Fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning per yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype.
SV-politikeren får støtte fra fylkesleder Line Orlund i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo.

 – Hvordan skal våre medlemmer kunne varsle om avvik når vi ikke vet hva kommunen forventer? Og hvordan skal kommunen vurdere om bemanningen er god nok når de ikke stiller krav til de som drifter sykehjemmene?
Johansen klaget i forrige uke saken inn for Fylkesmannen.

Får støtte

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt kommer med en knusende dom over byrådets hemmelighold av Kommuneadvokatens juridiske utredning om hvorfor bemanningen ved sykehjem må være en forretningshemmelighet: "Kommunens avslag på innsynsbegjæringen i denne saken bygger på en uriktig lovforståelse," skriver professor Bernt i sin faste spalte i ukeavisa Kommunal Rapport.
Han skriver videre blant annet: "Kommunen påberoper seg unntaket i § 13 for opplysninger underlagt taushetsplikt etter lov, men det blir galt. Nå er det ikke lenger spørsmål om Kommuneadvokatens personlige taushetsplikt, men om kommunen selv har en taushetsplikt om dette, og det har den åpenbart ikke."

En av de viktigste kvalitetsfaktorene er de ansatte. Både kvantitet og kvalitet.
Ivar Johansen (SV)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse