fbpx Pensjon er den store fallgruva Hopp til hovedinnhold

Pensjon er den store fallgruva

Ønsket om fleksibilitet i arbeidstid og arbeidssted kan være en årsak til at sykepleiere velger å jobbe som vikar. Det kan koste dem dyrt på sikt.

Hovedmålet med EUs vikarbyrådirektiv, som trådte i kraft fra 2013, er å sikre at vikarer fra bemanningsbyråer får de samme lønns- og arbeidsvilkår som de direkte ansatte i innleievirksomheten. Det er imidlertid et vesentlig unntak: Pensjon.

Dersom du har mange vikariater og midlertidige ansettelser, kan du gå glipp av mange år med opptjening av pensjon.

Regelendring for pensjonsopptjening

Din framtidige lønn, altså pensjon, avgjøres av mer enn lønn og antall år i arbeidslivet. Ansettelsesforhold og lengden på disse har også stor betydning. Det er nemlig ikke noen automatikk i at du får pensjonsopptjening i bedriften du jobber i hvis ansettelsesforholdet er av kortere varighet.

Fra 1. april 2016 ble regelen for pensjonsopptjening i offentlig sektor endret slik at den ble lik som i privat sektor, nemlig at du «bare» må jobbe minimum 20 prosent. Men for å tjene opp pensjonsrettigheter i stat og kommune må du til sammen ha jobbet minst tre år i det offentlige.

I det private gjelder andre regler. Der må du ha jobbet i minst ett år, men arbeidsforholdene kan ikke summeres sånn som det gjøres i det offentlige. For hvert nye ansettelsesforhold starter opptjeningen på nytt.

Det betyr at personer som har mange vikariater og midlertidige ansettelser bak seg, kan gå glipp av mange år med pensjonsopptjening fra arbeidsgiver. Dette kan utgjøre mange tusen kroner i lavere pensjonsutbetaling.

Hvor stort tap?

Med hjelp fra Storebrand har YS regnet ut hvor mye en 30-åring, med 350 000 kroner i årslønn og som bare har vært ansatt i en virksomhet i ni måneder taper i pensjon. (Se illustrert eksempel nederst i saken.)

Utregningen tar utgangspunkt i innskuddsordningen, hvor arbeidsgiver årlig innbetaler et innskudd for sine ansatte til pensjonsordningen fra minimum to til maksimum 7 prosent. Uansett om virksomheten har minimumsordningen eller maksimumssatsen er det snakk om en del penger, viser utregningen: Ni måneders oppsparte pensjonsmidler med sparesats på 2 prosent utgjør 3 900 kroner, mens ni måneders oppsparte pensjonsmidler med sparesats på 7 prosent utgjør 13 700 kroner i tapt pensjon.

Kanskje viktigere er hva dette beløpet ville utgjort totalt i utbetalt pensjon over en tiårsperiode, når den samme personen går av ved 67 år.

I regnestykket er det tatt utgangspunkt i en årlig avkastning på 6 prosent, men ikke tatt hensyn­ til inflasjon. Det innebærer årlig tap i pensjon på 33 892 kroner med sparesats på 2 prosent og 118 622 kroner i tapt pensjon til utbetaling med sparesats på sju prosent.

(Klikk på grafikken for å få den opp i full størrelse)

Grafikk over pensjon eksempel

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse