fbpx Nye regler for trusselutsatte yrker Hopp til hovedinnhold

Nye regler for trusselutsatte yrker

Vold og trusler om vold på arbeidsplassen er alvorlig. Fra 1. januar gjelder nye bestemmelser om forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

De nye reglene i Arbeidsmiljøloven stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon. De nye bestemmelsene stiller også krav om at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser. 

De nye bestemmelsene finner du i Arbeidsmiljøloven kapittel 23A.

Et omfattende problem

Vold og trusler om vold er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige følger. Spesielt utsatt er ansatte i helse- og sosialtjenestene.

I en  spørreundersøkelse  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort oppgir nærmere 24 prosent av sykepleierne at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Innen områder som rus og psykiatri, hjemmetjenesten og akuttmottak må omfanget antas å være større. Det er også sannsynlig at underrapportering er utbredt på arbeidsplasser der vold og trusler forekommer så ofte at det nærmest er å anse som en del av arbeidet.

En annen  studie  fra STAMI viser at det psykososiale arbeidsmiljøet forklarer en betydelig del av kvinners høyere sykefravær.

Et nyttig verktøy

– Norsk Sykepleierforbund tror ikke at forskriftsregulering i seg selv vil løse utfordringene med vold og trusler i arbeidslivet. Men den nye forskriften vil løfte fram temaet og bidra til økt oppmerksomhet, bevisstgjøring og diskusjoner om egen sikkerhet og sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og muligheten for å ivareta pasientens behov ute på arbeidsplassene, mener nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i NSF.

Les: Ja til forskrift for trusselutsatte yrker

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse