fbpx Sikre barn som pårørende Hopp til hovedinnhold

Sikre barn som pårørende

Nye prosedyrer skal bidra til at barn som er pårørende får informasjon og lik oppfølging fra helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 

Prosedyrene kommer med klare anbefalinger på hva sykehusene skal gjøre i møte med familier med rusproblemer, psykiske lidelser eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

– Barna skal bli sett, hørt og involvert når foreldre eller søsken er til behandling, sier fagrådgiver Signegun Romedal i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende til Napha.

Systematisk oppfølging

Romedal håper at prosedyrene vil sikre en systematisk oppfølging av barn som pårørende. En overordnet prosedyre handler om organisering av arbeidet. Fire underprosedyrer gjelder kartlegging, tiltak internt, samhandling og bekymringsmeldinger.

Det er nå opp til det enkelte helseforetaket å godkjenne prosedyrene i sin virksomhet.

– I utgangspunktet er prosedyrene korte, konsise og handlingsrettede for at de skal kunne brukes i en praktisk hverdag. Prosedyrene utgjør en helhet, og alle fem står i sammenheng med hverandre, sier Romedal.

Lever i kommunene

Også for kommunene har prosedyrene relevans, påpeker hun.

– En av de fire underprosedyrene gjelder samhandling. Barna og familiene lever jo sine liv i kommunene, og denne prosedyren skal bidra til god informasjonsutveksling mellom kommune og helseforetak, sier Romedal.

Prosedyrene skal bidra til tidlig og forebyggende samarbeid om nødvendig oppfølging av barna i kommunen.

På  helsebiblioteket.no finner du nå godkjente kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende.

Les: Kunnskapsbaserte fagprosedyrer på formell høring

Barna skal bli sett, hørt og involvert når foreldre eller søsken er til behandling.
Signegun Romedal

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse