fbpx Anbefaler 112 som felles nødnummer Hopp til hovedinnhold

Anbefaler 112 som felles nødnummer

Alle nødanrop bør gå til ett felles nødnummer - 112 - som organiseres gjennom sju eller åtte sentraler. Det er anbefalingen fra en arbeidsgruppe som har vurdert felles nødnummer. Nei, nei og atter nei er svaret fra helsevesen, politi og brann.

En interdepartemental arbeidsgruppe foreslår å erstatte dagens tre ulike nødnummer til helsetjenesten, brannvesenet og politiet med felles 112-sentraler. Konkret foreslår arbeidsgruppen at det etableres 7 eller 8 nye sentraler, som vil erstatte dagens 23 brannsentraler og 19 AMK-sentraler, samt overta oppgaven med å motta nødanrop fra politiets operasjonssentraler.

 

Pilotprosjekt

Arbeidsgruppen anbefaler videre å gjennomføre et pilotprosjekt for å teste ut ordningen med nyorganiseringen før det endelig tas beslutning om å gjennomføre ordningen for hele landet.

Prosjektet anbefales å være tilknyttet SAMLOK-prosjektet i Drammen. Her er nødetatene i ferd med å samlokalisere sine nødsentraler i politihuset, og et pilotprosjekt vil kunne gjennomføres innen rimelig tid ifølge arbeidsgruppen.

 

Godt grunnlag

- Jeg er svært tilfreds med at arbeidsgruppen legger fram et enstemmig forslag til den framtidige organiseringen av nødmeldetjenesten, Det gir oss et godt grunnlag for å behandle saken videre, uttaler statssekretær Eirik Øwrw Thorshaug i en pressemelding fra departementet.

 

Sterk motstand

Nei, nei og atter nei. Det var svaret fra helsevesen, politi og brann da regjeringen i fjor ba om reaksjoner på den planlagte innføring av felles nødnummer 112. Ingen av etatene mente deres fagsentraler er tjent med ett felles nummer.

Ni av ti høringssvar fra helsetjenesterelaterte instanser ville beholde 113 som medisinsk nødnummer. Fem av sju helserelaterte fagorganisasjoner og alle pasientorganisasjonene som ga høringssvar ville beholde dagens 113-ordning.

 

Dagens 113

Da medisinsk nødmeldetjeneste og nødnummer 113 ble innført på 90-tallet, var det bærende prinsippet å sikre befolkningen direkte kontakt med medisinsk fagkyndige. Ringer du i dag 113 får du straks direkte tilgang til helsepersonell på vakt i en AMK-sentral i ditt lokalområde. AMK-operatørene er erfarne sykepleiere og ambulansepersonell som arbeider etter nøye fastlagte handlingsplaner.

 

Les arbeidsgruppens rapport her

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse