fbpx Stoppeklokke gir dårligere tilbud Hopp til hovedinnhold

Stoppeklokke gir dårligere tilbud

Bergen kommune innførte i 2015 nye normtider i hjemmetjenestene for å spare penger. Ordninga blir nå slaktet i ny rapport. Ni av til ansatte har fått en verre hverdag.

I desember i 2015 vedtok byrådet i Bergen en nedkorting av tida kommunen vurderer som tilstrekkelig for å utføre et tjenesteoppdrag hos brukere av hjemmetjenestene (se faktaboks).

Ni av ti har fått det verre

Nå foreligger rapporten « Normtider til besvær », hvor Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen på Vestlandet har evaluert konsekvensene av endringene for brukerne, de ansatte, kommuneøkonomien og «forsvarlighetskravet». Forskerne bak rapporten har intervjuet ansatte i hjemmetjenesten og gjennomført en spørreundersøkelse blant alle pleierne.

Hele 86 prosent av de ansatte mener at endringene har ført til negative konsekvenser for brukerne. 89 prosent av ansatte i hjemmesykepleien opplever at hverdagen har blitt forverret etter innføringen av normtidene.

De nye normtidene har skapt «Økt slitenhet, mindre rom for brukermedvirkning og personorienterte tjenester og mindre rom for faglig skjønnsutøvelse, forebygging, rehabilitering og annet oppfølgingsarbeid», heter det i rapporten.

Kostbart og redusert forsvarlighet

Ifølge rapporten har det vært en reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie på 8,5 fra 2015 til 2016.

Denne reduksjon kan vise seg å bli kostbar. Rapporten konkluderer blant annet med at «De negative virkningene på ansattes arbeidssituasjon og faglige engasjement, og sannsynligvis negative følger for rekruttering med riktig kompetanse, kan på lengre sikt gi økte kostnader.»

Kvaliteten på tilbudene har også gått ned. Åtte av ti av dem som ble intervjuet mente at endringene har ført til økt risiko for brudd på «forsvarlighetskravet».

Sak til byrådet

– Denne rapporten er tydelig på at innføringen av nye normtider har hatt flere negative konsekvenser. Jeg vil allerede nå varsle at byrådet kommer til å gjennomføre endringer i hjemmetjenestene, og vi vil komme tilbake til bystyret med egen sak om både rapporten og tiltak vi vil gjennomføre, sier byrådsleder Harald Schjelderup i en pressemelding.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse