fbpx Sykepleiere lærer mest om forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere lærer mest om forskning

Sykepleiere forstår forskning bedre enn studenter ved de andre profesjonsutdanningene, som allmennlærere og ingeniører.

Da tidligere studenter ble spurt tre år etter eksamen, svarte seks av ti sykepleiere at de i utdanningen hadde fått innblikk i hvordan forskning utføres. Mindre enn tre av ti allmennlærere og ingeniører svarte det samme.

– Det kan virke som forskningsinnslaget i sykepleierutdanningen er sterkere enn i de andre profesjonsutdanningene, forteller André Vågan. Han er en av flere forfattere av boka Forskningsbasert utdanning? som ble lansert i forrige uke.

Egen forskning

Det er et økende krav at den som blir satt til å undervise kommende lærere, sykepleiere og ingeniører selv driver med forskning. Det samme gjelder i flere andre profesjonsutdanninger. En påstand som ofte kommer fram i offentlig politikk er at dette gjør utdanningene bedre.

– Forskningsaktivitet kan ha positiv virkning. Men det er lite eller ingen sammenheng mellom hvor mye du forsker og hvor godt du underviser, forteller Vågan til forskning.no.

Forfatterne bak den nye boka har gjort spørreundersøkelser og intervjuer med studenter og lærere som underviser i allmennlærerutdanningen, førskolelærerutdanningen, sykepleier-, sosialarbeider- og ingeniørutdanningen.

Undersøkelsen viser at knapt halvparten av lærerne som forsker, underviser i det de selv forsker på. De driver ikke aktiv formidling av egen forskning, slik idealet slår fast at de bør.

Andelen varierer fra 70 prosent i førskolelærerutdanningene og 60 prosent i allmennlærerutdanningene, til 40 prosent i sosialarbeiderutdanningene og ikke mer enn en tredel i ingeniørutdanningene.

Andelen i sykepleierutdanningene er på drøyt 50 prosent.

Sykepleierne kommer positivt ut

Til tross for at det altså forskes mer blant de ansatte i lærerutdanningene enn i sykepleierutdanningene, har langt flere sykepleierstudenter enn lærerstudenter et bevisst forhold til forskning.

To tredeler av sykepleierstudentene er enige i at det er viktig å holde seg oppdatert på forskning. Dette er en langt høyere andel enn blant studentene ved de andre utdanningene, forteller Vågan.

– Evidensbasert praksis, det vil si kunnskap om hva som virker og ikke virker innen medisin, har kommet mer inn i sykepleierutdanningen de siste årene. I lærerutdanningene er det til sammenligning både ideologisk og faglig uenighet om det er hensiktsmessig å jobbe evidensbasert, mener han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse