fbpx Har troen på brukeren Hopp til hovedinnhold

Har troen på brukeren

Illustrasjonen viser en mann på vei oppover en trapp, og så står det «goal» på toppen av trappen.
NY BRUKERROLLE: Hvordan arbeide for økt brukermedvirkning? Illustrasjon: Colourbox

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene.

Det viser publikasjonen Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorer  som Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte i dag.

Bakgrunnen for publikasjonen er en konferanseturné FHI gjennomførte i februar 2016. Hensikten var å samle inn gode eksempler på den nye brukerrollen og inspirere ansatte og brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten til å arbeide for økt brukermedvirkning. Nå har FHI gått gjennom eksemplene som ble presentert på konferansene, og laget en oppsummering til bruk for andre.

Relativt enkle midler

Det å skulle sikre brukermedvirkning og fremme en ny og styrket brukerrolle i en travel hverdag kan være utfordrende.

De 39 eksemplene fra kommuner og sykehus som trekkes fram i publikasjonen, viser hvordan man med relativt enkle midler kan yte tjenester på en slik måte at det fremmer en ny og styrket brukerrolle. I tillegg presenteres virkemidler som er kjent fra tidligere og virkemidler beskrevet i lovverket.

Kort oppsummert handler det om å:

* Jobbe mot brukerens egne mål gjennom åpen dialog, god relasjon, og ved hjelp av en konkret plan.

* Invitere brukerne inn i forbedringsarbeidet. De må trekkes tidlig inn i prosessen slik at muligheten til påvirkning blir reell. Og brukernes synspunkter på tjenestene må innhentes regelmessig.

* Samarbeide og inngå partnerskap både innad i tjenestene, og utad: Bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, likemenn/likepersoner og erfaringskonsulenter er relevante samarbeidspartnere.

* Bidra til å sikre de helsefremmende suksessfaktorene sammen med den enkelte bruker. Det vil si bolig, arbeid/meningsfull fritid og mulighet til samvær med andre.

Spørre den enkelte

At helsepersonell arbeider for å nå brukerens egne mål, trekkes fram som den viktigste suksessfaktoren. Samtidig må det være tydelig hva tjenestene kan hjelpe med, og hva de ikke kan hjelpe med.

– For å få til dette er det nødvendig å skape et godt forhold til brukerne. Vi må ha en åpen dialog der brukerne blir spurt om hva som er viktig for dem, og vi må bidra til å skape en mestringskultur der den enkelte er en aktiv deltaker. Så bør man lage en plan som beskriver hvilke tiltak som skal igangsettes med utgangspunkt i målene, sier prosjektleder og seniorrådgiver Toril Bakke i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

For å få til dette er det nødvendig å skape et godt forhold til brukerne.

Prosjektleder Toril Bakke