fbpx Har troen på brukeren Hopp til hovedinnhold

Har troen på brukeren

Illustrasjonen viser en mann på vei oppover en trapp, og så står det «goal» på toppen av trappen.

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene.

Det viser publikasjonen Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorer som Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte i dag.

Bakgrunnen for publikasjonen er en konferanseturné FHI gjennomførte i februar 2016. Hensikten var å samle inn gode eksempler på den nye brukerrollen og inspirere ansatte og brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten til å arbeide for økt brukermedvirkning. Nå har FHI gått gjennom eksemplene som ble presentert på konferansene, og laget en oppsummering til bruk for andre.

Relativt enkle midler

Det å skulle sikre brukermedvirkning og fremme en ny og styrket brukerrolle i en travel hverdag kan være utfordrende.

De 39 eksemplene fra kommuner og sykehus som trekkes fram i publikasjonen, viser hvordan man med relativt enkle midler kan yte tjenester på en slik måte at det fremmer en ny og styrket brukerrolle. I tillegg presenteres virkemidler som er kjent fra tidligere og virkemidler beskrevet i lovverket.

Kort oppsummert handler det om å:

* Jobbe mot brukerens egne mål gjennom åpen dialog, god relasjon, og ved hjelp av en konkret plan.

* Invitere brukerne inn i forbedringsarbeidet. De må trekkes tidlig inn i prosessen slik at muligheten til påvirkning blir reell. Og brukernes synspunkter på tjenestene må innhentes regelmessig.

* Samarbeide og inngå partnerskap både innad i tjenestene, og utad: Bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, likemenn/likepersoner og erfaringskonsulenter er relevante samarbeidspartnere.

* Bidra til å sikre de helsefremmende suksessfaktorene sammen med den enkelte bruker. Det vil si bolig, arbeid/meningsfull fritid og mulighet til samvær med andre.

Spørre den enkelte

At helsepersonell arbeider for å nå brukerens egne mål, trekkes fram som den viktigste suksessfaktoren. Samtidig må det være tydelig hva tjenestene kan hjelpe med, og hva de ikke kan hjelpe med.

– For å få til dette er det nødvendig å skape et godt forhold til brukerne. Vi må ha en åpen dialog der brukerne blir spurt om hva som er viktig for dem, og vi må bidra til å skape en mestringskultur der den enkelte er en aktiv deltaker. Så bør man lage en plan som beskriver hvilke tiltak som skal igangsettes med utgangspunkt i målene, sier prosjektleder og seniorrådgiver Toril Bakke i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

For å få til dette er det nødvendig å skape et godt forhold til brukerne.
Prosjektleder Toril Bakke

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse