fbpx Egen lønnspott for høyere utdanning Hopp til hovedinnhold
Tariffoppgjøret 2016:

Egen lønnspott for høyere utdanning

Et eget lønnskapittel og en egen lønnsmasse for alle ansatte med høyere utdanning.

Det er Unio kommune sitt første krav da de i dag møttes til forhandlingsstart i årets lønnsoppgjør i KS-området.

– Vårt hovedkrav er at alle kommunalt ansatte med høyere utdanning plasseres i et eget lønnskapittel og forhandler lønn med utgangspunkt i egen lønnsmasse, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Bedre uttelling for kompetanse

Kvinnedominerte yrkesgrupper som barnehagelærere, lærere, sykepleiere og andre helsearbeidere med høyere utdanning i kommunal sektor, har over lang tid hatt et for lavt lønnsnivå. Fortsatt tjener kvinner med høyere utdanning bare 80 prosent av hva menn med like lang utdanning tjener.
– Resultatet vil bli svakere rekruttering og svekkede tjenester i kommunene. Dette er et problem for arbeidsgiverne. Vi mener at et nytt lønnskapittel er bra for rekrutteringen og et grep som framover vil bidra til at alle yrkesgruppene med høyere utdanning i kommunesektoren sikres bedre uttelling for kompetanse, sier Handal.

Kamp om fordeling

Den økonomiske situasjonen i landet tilsier at også offentlig sektor skal fordele lønnstillegg innenfor en ansvarlig ramme som likevel sikrer de ansattes kjøpekraft.
– Kampen i årets oppgjør vil stå om fordelingen av pengene, sier Steffen Handal.

Unio krever:
• En økonomisk ramme som minst er på nivå med den økonomiske rammen for industrien, slik at den samlede kjøpekraften som minimum kan opprettholdes.

• Lønnsforhandlinger for ansatte med høyere utdanning uavhengig av øvrige ansatte i kommunal sektor gjennom et eget lønnskapittel med forhandlinger basert på lønnsmassen for ansatte med høyere utdanning.

• Bedre tvisteløsningsbestemmelser og mer presis regulering av lokale lønnsforhandlinger, blant annet for å sikre reell likeverdighet og bedre lønnsmessig uttelling for tilleggsutdanning.

• Sterkere forpliktelse for arbeidsgivere til å sørge for at ansatte i stillinger som krever høyere utdanning oppfyller lovfestede kompetansekrav.

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse