fbpx Reduserer uønsket deltid Hopp til hovedinnhold

Reduserer uønsket deltid

231 ufrivillig deltidsansatte er redusert til 21 i Eigersund kommune. Oppskriften bak suksessen består av langvakter, forhandlingsturnus og velvilje fra ansatte.

Uønskede deltidsstillinger har lenge vært et problem i Eigersund kommune i Rogaland. De aller flest jobber i helse- og omsorgssektoren.

Må bidra

– Kommunen begynte å kartlegge omfanget av uønsket deltid i 2007, og vi kom raskt frem til at vi ikke har vært best i klassen, sier Unn Therese Omdal, varaordfører for Arbeiderpartiet i Eigersund til NRK Rogaland.

– Vi har funnet nye måter å løse turnuskabalene på, med forhandlingsturnus (ønsketurnus) og lange vakter. Vi har også sett at alle ansatte må bidra for at de som ønsker det skal få større stillinger, sier Omdal.

Kommunen er med i det nasjonale prosjektet Heltidskultur. Målet er at alternative turnuser skal sørge for større stillinger i Kommune-Norge. I Eigersund er resultatet tydelig – fra 2007 til 2015 har antallet som går i uønsket deltidsstilling sunket fra 231 til 21.

Sammen for alle

Helt fra starten har tillitsvalgte fra aktuelle fagforeninger vært med i prosessen.

– Vi som ansattes reprsentanter har vært med i styringsgruppa og prosjektgruppa, sammen med medlemmene i administrasjonsutvalget, ordfører og ansatte i helse- og omsorgsavdelingen, sier NSFs hovedtillitsvalgt i kommunen, Anette Puntervoll til sykepleien.no.

På rett vei

Prosjektet involverer flere virksomheter innen helse og omsorg som nå prøver ut forskjellige arbeidstidsordninger.

Puntervoll er fornøyd med resultatene så langt. Flere sykepleiere har fått økt stilling fra 50 og 75 prosent til full stilling.

– Å ha en lønn å leve av betyr jo alt for folk. Nå er vi er på rett vei og mange har fått den stillingsprosenten de ønsker og behøver, sier Puntervoll.

Fortsatt jobber en del i deltidsstillinger, med det er oftest fordi de selv ønsker å gå i for eksempel 80 prosent stilling. Andre er avventende. De ønsker å se an utviklingen, forteller NSFs hovedtillitsvalgt. Å endre kultur tar tid, konstaterer hun.

Grunnturnus

Prosjektet forutsetter økt fleksibilitet blant de ansatte. Grunnturnusen ligger i bunn, og alle har fast ansettelse et konkret arbeidssted. Utover det må de som får hel stilling være villige til å akseptere at fem prosent av stillingen er såkalt ubunden tid.

– Flere var skeptiske i begynnelsen. Men nå er de fleste positive, og kan ikke tenke seg å gå tilbake i mindre stilling, sier Puntervoll.

Nye retningslinjer

Det er utarbeidet nye, lokale retningslinjer i samarbeid med tillitsvalgte, i form av forhandlingsturnus (ønsketurnus), langturnushelg, ubunden tid, timebank, i tillegg til ny definisjon av uønsket deltid. Forhandlingsturnus skjer på frivillig grunnlag.

– Det at ansatte kjenner hverandre gjør det mye enklere å bytte vakter.

I tillegg til å spare tid, blir fordelingen av ekstravakter med rettferdig og vikarbruken ved sykemeldinger mer forutsigbar.

– Arbeidsgiver hadde helst sett at man jobbet annenhver helg, men dette er ikke aktuelt, sier Anette Puntervoll som har jobbet i hjemmesykepleien siden 2011.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse