fbpx Vil gi mer makt til arbeidsgiver Hopp til hovedinnhold
Arbeidstidsutvalget:

Vil gi mer makt til arbeidsgiver

Arbeidsgiver må få mer styring over fordelingen av de ansattes arbeidstid, mener et flertall av medlemmene i Arbeidstidsutvalget. – Denne rapporten håper vi finner sin rette plass – i skuffen, sier NSFs forbundsleder.

Arbeidstidsutvalgets leder, økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe, overleverte i dag NOU 2016: 1 « Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet» til arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Arbeidslivets parter har ikke vært representert i utvalget.

Ulltveit-Moe understreket i sin presentasjon at utvalget ønsker at de ytre rammer for arbeidstid i dagens arbeidsmiljølov bør ligge fast.

 Men der det arbeides skift eller turnus skal arbeidsgiver kunne forkorte den daglige arbeidsfrie perioden og gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte, ifølge utvalgslederen.

Nye særregler for skift- og turnusordninger

Et flertall i utvalget foreslår følgende nye særregler for virksomheter med skift- og turnusarbeid:

  1. Arbeidsgiver kan forlenge arbeidstiden opp til ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Over en periode på fire uker må den alminnelige arbeidstid i gjennomsnitt ikke bli lenger enn foreskrevet i § 10-4. Det vil si 38 og 36 timer per uke for ulike skift- og turnusordninger.

(I dag skal alminnelig arbeidstid ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager).

  1. Arbeidsgiver kan fastsette at den daglige arbeidsfrie perioden settes til 9 timer. Det settes et tak på antall tilfeller av kortere hvile for den enkelte arbeidstaker i løpet av en gitt periode.

(I dag skal arbeidstaker ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer).

 Forslagene betyr at arbeidsgiver vil få en utvidet styring når det gjelder konsentrasjon og fordeling av arbeidstiden, ifølge utvalgslederen.

Ulltveit-Moe begrunner forslagene med at arbeidstidsbestemmelsene også må ta hensyn til arbeidsgivernes og pasientenes behov, ikke bare arbeidstakerne.

bildet viser NSF-leder Eli Gunhild By

– Slett arbeid

 Arbeidstidsutvalgets forslag bidrar ikke til å rekruttere og beholde sykepleiere eller annet helsepersonell, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forbundsleder Eli Gunhild By. Hun mener utvalget har gjort slett arbeid, og reagerer sterkt på at arbeidsgiver skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte.

 Denne rapporten håper vi finner sin rette plass – i skuffen!

 Det som er viktig i helsevesenet framover, er å sørge for nok arbeidskraft for å gi gode tjenester til pasientene. Utvalgets forslag er ikke en oppskrift på dette, sier hun. 

– I dag makter for få helsearbeidere å stå i full jobb til pensjonsalder. Sykepleiere som jobber mye kveld og helg blir utslitte, og har allerede stor arbeidsbelastning i et krevende yrke. Med utvalgets forslag vil denne situasjonen forverres. Det gir ikke bedre helsetjenester til befolkningen at sykepleiere som skal ta seg av alvorlige syke pasienter skal ha kortere hviletid. Det er uansvarlig og en fare for pasientsikkerheten, sier By.

NSFs forbundsleder får full støtte fra Unio-leder Ragnhild Lied.

 Å legge et større ansvar på den enkelte arbeidstaker og mindre makt til de tillitsvalgte, er ikke løsningen på deltidsproblematikken eller rekrutteringsutfordringene, mener Lied.

Hyppigere søn- og helgedagsarbeid

Utvalget mener at forbudet mot søndags og helgedagsarbeid i arbeidsmiljøloven bør videreføres. Utvalget ønsker likevel å åpne for hyppigere søndags og helgedagsarbeid for arbeidstakere som selv ønsker det, og «hvor det ut fra en helhetsvurdering av arbeidstakerens arbeidssituasjon ikke er viktige vernehensyn som taler imot». Adgang til å arbeide hyppigere søndag og helgedager vil ifølge utvalget kunne være til den enkelte arbeidstakers fordel.

NSF er klar på at organisasjonen ikke godtar arbeid mer enn hver tredje helg. Flere landsmøter har vært tydelige på at NSF skal arbeide for at dette prinsippet blir tariffestet, senest i fjor høst.

Arbeidsgiver Spekter er like klar på at sykepleiere må gå hyppigere helgevakter. Arbeidsgiverorganisasjonen ønsker derimot ikke å øke bemanningen.Arbeidstidsutvalgets forslag bidrar ikke til å rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell i yrket.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse