fbpx Vurderer forbud mot niqab Hopp til hovedinnhold

Vurderer forbud mot niqab

Høgskolen i Østfold har fått sin første student som bruker heldekkende ansiktsplagg. Det har skapt debatt.

 

I fjor vedtok fylkestinget i Østfold forbud mot heldekkende hodeplagg ved de videregående skolene i fylket. Forbudet gjelder i forbindelse med undervisningen.

Høgskolen i Østfold har i flere år hatt et internasjonalt studentmiljø, men har nå for første gang studenter som bruker niqab. Niqab er et heldekkende hodeplagg med en smal åpning for øynene. Det har satt fart i debatten om forbud. Til syvende og sist er det høyskolestyret som bestemmer. Styret har igjen universitets- og høyskolelov og en del andre lovverk å forholde seg til.

Støtter forbud

Fylkesleder Karen Brasetvik i NSF Østfold tok kontakt med Rådet for sykepleieetikk (RSE) for å få deres vurdering av et eventuelt forbud.

I sitt svar skriver RSE at heldekkende hodeplagg bør forbys både i utdannelse og helseinstitusjon.

«Vi tror det er viktig at høyskolene/universitetene går sammen om et felles forbud mot heldekkende hodeplagg … Det må ikke bli slik at vår iver etter å imøtekomme andre religioner og kulturers behov, går foran hensynet til et tillitsskapendemiljø. Vårt helsevesen og vårt utdanningssystem er i stor grad bygget på tillit og derfor er det viktig at vi ivaretar våre tradisjoner. Det vil i det lange løp komme studentene og pasientene til gode.»

Rådet begrunner dette ut fra sykepleieres profesjonsetikk som forplikter at pasienthensynet kommer først.

«Profesjonsetikken understreker at overordnet alle andre hensyn er pasientsikkerhet og konsekvenser for pasientomsorg og behandling. Hensyn til arbeidsgiver eller egne behov må altså være underordnet dette … Det er pasientenes livssyn og åndelige behov som har forrang og ikke ens eget.»

Andre land

Holland har forbudt arbeidsantrekk som skjuler ansiktet begrunnet med at alle skal kunne identifiseres. I Frankrike er det forbudt med hodeplagg og synlige religiøse symboler både på jobb og i skole. Allerede i 1997 forbød Tyrkia (med unntak av en kort periode) forbud mot bruk av niqab eller burka på universiteter. I Danmark er det ulik praksis ved at noen sykehus tilbyr hodetørkle/uniforms tørkle, mens andre ikke tillater dette på jobb.

Hodeplagg bør forbys både i utdannelse og helse-institusjon.
Rådet for sykepleieetikk

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse