fbpx Velutdannede lønnstapere Hopp til hovedinnhold
Lønnsoppgjøret 2015:

Velutdannede lønnstapere

I Sarpsborg kommune tar flest damer høyere utdanning. Men det er mennene som tjener penger. 23. april starter lønnsforhandlingene i kommunal sektor.

Nye likestillingstall fra Statistisk sentralbyrå viser store forskjeller både blant kommunene i Østfold og mellom kjønn.

For eksempel ligger andelen kvinner med høyere utdanning på drøyt 23 prosent i Sarpsborg. For menn er tallet 18 prosent. Likevel er bruttolønnen veldig mye høyere for menn i kommunen. Mens bruttoinntekten er på 412 600 kroner for menn er den på bare 288 300 for kvinner.

– Dette er alvorlig. Fortsatt handler likestillingskampen i Norge om kjønn og lønn, sier leder for Norsk Sykepleierforbund i Østfold, Karen Brasetvik til sa.no.

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Unio. Årets forhandlinger er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønnsjusteringer. KS forhandler på vegne av alle landets kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo kommune.

Store lønnsforskjeller

Ifølge Brasetvik er lønnsgapet mellom sykepleiere i offentlig sektor og ingeniører i privat sektor på 100 000 til150 000 kroner. Utdanningen er like lang for begge.

Hun mener lønnsforskjellene sender et feilaktig signal om at noen yrker er mer verdifulle enn andre.

– Vi kan ikke akseptere så store lønnsforskjeller. Lønnspolitikken må endres. Dette handler om å verdsette kompetanse, sier Brasetvik.

Fylkeslederen er alvorlig bekymret for hvordan de store lønnsforskjellene vil påvirke framtidig rekruttering til velferdsyrker som sykepleiere og lærere.

– De flinke jentene velger nå annerledes. Både advokat- og legestudier er i ferd med å overtas av jentene. Det er bra, men samtidig øker behovet for sykepleiere og lærere. Hvem skal fylle det tomrommet? undrer Brasetvik.

Årets lønnsoppgjør

Brasetvik har ikke store forventninger til årets mellomoppgjør. Selv om arbeidsgiverorganisasjonen KS stadig trekker fram rekruttering av sykepleier og spesialsykepleiere som en av de største utfordringene i kommunal sektor, viser de i praksis ingen vilje til å gjøre noe med det. 

– KS har sviktet kommune-Norge ved ikke å prioritere de profesjonene som kommunene sliter mest med å rekruttere, mener Brasetvik.

I årets mellomoppgjør er det moderasjon som er satt på menyen. Det viser med all tydelighet forhandlingsresultatet i oppgjøret mellom LO og NHO.

Brasetvik ønsker ingen blåkopi. Hun er enig med Sykepleiens redaktør, når han i « Likelønnsfloppen» i siste Sykepleien skriver at «Det er ikke i fete, men i magre år at samfunnet har mulighet til å gjøre noe med urimelige lønnsforskjeller.»

– Likelønn er et felles samfunnsansvar og kan løses. Det er snakk om vilje, penger og mot. KS og regjeringen kan hvis de vil, sier Brasetvik til sykepleien.no.

LES OGSÅ:

Kvinnelønna synker

Likelønnsfloppen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse