fbpx Museskritt i helsesøstersatsing Hopp til hovedinnhold

Museskritt i helsesøstersatsing

Det er stort behov for helsesøstre, men nyutdannede sliter med å få jobb.

– Jeg vil gjerne jobbe forebyggende og bidra til at de unge får en fin start på ungdomstida si, sier Silje Huse til  NRK Hedmark Oppland.

Hun er en av 22 sykepleiere i det første kullet i helsesøsterutdanninga ved Høgskolen i Hedmark. Hun vet det er behov for dem.

Helsedirektoratet regner med at det mangler minst 1000 helsesøsterårsverk fram mot 2025. Direktoratets anbefaling er at en helsesøster i 100 prosent stilling maks bør følge opp 300 barneskoleelever. På ungdomsskolen er minstenormen 550 elever for en helsesøster mens det i den videregående skolen er beregnet maksimalt 800 elever per helsesøster.

Angst og depresjon

– Helsesøstre er veldig viktig fordi de kan jobbe forebyggende. Ungdom er av de viktigste målgruppene fordi vi ser en økning i psykiske lidelser blant unge, sier kommuneoverlege i Elverum, Knut Skulberg.

En ungdomsundersøkelse i kommunen i vår viste en høy forekomst av angst, depresjon og negativt selvbilde hos unge jenter.

Lektor ved Høgskolen i Hedmark, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, har gjort doktorgradsavhandling på unges medisinbruk. Der fant hun ut at blant 12 000 ungdommer i utvalget (15 og 16-åringer) hadde 15,5 prosent psykiske lidelser. En firedel av ungdommene med en psykisk lidelse får enten sovemedisin, antidepressiva eller angstdempende medikamenter.

Ansatte ikke flere

Stortinget bevilget i fjor 180 millioner kroner til styrking av helsesøstertjenesten i kommunene. Men bare halvparten av kommunene brukte pengene til å ansette flere helsesøstre, siden pengene ikke var øremerka, viste en undersøkelse Sykepleien gjorde.

Les:  Flertallet har ikke sett noe til pengene

For de 22 helsesøsterstudentene ved Høgskolen i Hedmark er det dermed usikkert om de får jobb når de er ferdig utdannet om to år. Selv om de vet at det er behov for dem.

– Det blir jo en utfordring siden ekstrabevilgningene fra staten ikke er øremerka. Vi vet jo ikke om det blir oppretta nok stillinger til vi er ferdig med studiene, sier Silje Huse.

Les Tema:  Museskritt i helsesøstersatsing

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse