fbpx Folkets stemme utfordrer politikerne Hopp til hovedinnhold

Folkets stemme utfordrer politikerne

Bildet viser en avsperret vei med et skilt hvor det står "Stengt på grunn av politisk debatt"

To av tre innbyggere mener politikerne bør bruker mer midler på helse. Og hver fjerde mener helse bør prioriteres i statsbudsjettet, går det fram av ny undersøkelse.

Helse vil stå høyt på dagsorden ved høstens stortingsvalg, ifølge Helsepolitisk barometer for 2017 som ble presentert tirsdag. På spørsmål om hva som vil være avgjørende for hvilket parti de vil stemme på, svarer seks av ti velgere helsepolitikk.

Fornøyd og bekymret

Hva mener så befolkningen om dagens helsetilbud? Blant de 67 prosent som har vært i kontakt med helsevesenet i løpet av siste år, enten som pårørende eller ved egen sykdom, svarer tre av fire at de er ganske godt eller svært godt fornøyd med tilbudet.

Derimot er de bekymret for framtida. Under halvparten (48 prosent) sier de har ganske eller stor tillit til at det offentlige vil gi dem de helsetjenestene de behøver når de blir eldre. Dette er en klar utfordring til politikerne.

Etterlyser flere sykepleiere

Kommunene sliter med å få nok sykepleiere til eldreomsorgen. Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at for få ansatte i utgangspunktet gjør det vanskelig å rekruttere flere.

NSF sitt syn deles av folket, ifølge undersøkelsen. Her svarer 28 prosent at tilstrekkelig bemanning er viktigst for å få flere sykepleiere til å søke til eldreomsorgen. Det er flere enn dem som mener lønn er viktigst (25 prosent). I tillegg til bemanning og lønn, peker 17 prosent av de spurte på flere heltidsstillinger som det viktigste.

Videre mener tre av fire at midler til skolehelsetjenesten bør øremerkes i statsbudsjettet, mens to av tre mener det bør være lovpålagt med statlig øremerkede midler til å ansette jordmor i kommunen.

– Vi har en klok befolkning, kommenterer NSFs forbundsleder.

Sier nei til økt egenandel

Befolkningen vil ha mer ressurser til helsevesenet, men hele 86 prosent er mot å betale høyere egenandel for helsetjenester. Dette er en klar utfordring til politikerne.

– Det er positivt at folk er fornøyd. Det viser at det blir gjort bra ting, sier statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Derimot er det en utfordring at folk vil bruke mer på helse, uten selv å bidra.

– Vi har ikke ubegrenset med midler til å dekke alle behov. Når det blir snakk om øremerking, så betyr det at det blir mindre til andre tjenester.

Bekymret for et todelt helsevesen

Parallelt med at mange mener helse må prioriteres, mener så mange som 61 prosent av befolkningen at Norge allerede har et todelt helsevesen, der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.

– Jeg har sagt at jeg frykter et todelt helsevesen i framtida, men nå mener altså over halvparten av de spurte at vi er der allerede. Dette utfordrer vårt grunnprinsipp om lik tilgang til helsehjelp, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen. Hun mener det politiske kartet ikke stemmer med folkets terreng.

LES OGSÅ: Bruker vi for mye penger på helse?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse