fbpx Sommeravtaler sikrer kompetente ferievikarer Hopp til hovedinnhold

Sommer­avtaler sikrer kompetente ferievikarer

– Topplønn til nyutdannede sykepleiere gjør sommeravviklingen enklere, sier hovedtillitsvalgt Rita Heidi Standal i Fredrikstad kommune.

Det er utfordrende for både kommuner og sykehus å sikre god sykepleierdekning under sommerferieavviklingen. Mange har også erfart at vikarbyrå ikke har klart å levere sykepleiere i tråd med bestillingen.

Flere arbeidsgivere i Østfold har derfor inngått særavtale med Norsk Sykepleierforbund (NSF) Østfold og tilbyr ekstra godtgjøring for å rekruttere kvalifiserte sommervikarer. Fredrikstad kommune tilbyr blant annet nyutdannede sykepleiere i perioden 20. juni – 14. august topplønn som sykepleier + et tillegg på 50 kroner per time.

For en nyutdannet sykepleier uten lønnsansiennitet betyr det ca. 23 000 kroner mer i lønn enn om man starter på minstelønn. Det forutsetter at man jobber hel stilling disse 8 ukene.

Viktige rekrutteringstiltak

– Kommunen har bare gode erfaringer med denne type rekrutteringstiltak gjennom flere år. Ikke bare er det viktig for å skape en mer forutsigbar sommeravvikling. Det er også nyttig med tanke på framtidig rekruttering av nyutdannede sykepleiere til kommunen, sier hovedtillitsvalgt Rita Heidi Standal i Fredrikstad kommune.

Det er viktig å tenke lenger enn bare sommeravviklingen understreker Standal. Også resten av året sliter kommunen med å rekruttere sykepleiere.

– Nyutdannede har ikke all kompetansen på plass, men de har absolutt kompetansen som trengs. Sammen med mer erfarne sykepleiere utgjør de et bra team i de 8 sommerukene. Særlig innen hjemmesykepleien har dette vist seg å være en vinn-vinn løsning for kommunen, sier Standal.

Det er svært vanskelig å skaffe vikarer når sommeravviklingen har startet.

 Det må planlegges i god tid, ifølge den hovedtillitsvalgte. Kommunen har også merket nedgang i antall svenske sykepleiere i grensekommunene som ønsker å jobbe på norsk side. Bedre lønnsbetingelser og styrket kronekurs i Sverige merkes.

Særavtaler med NSF

– Flere arbeidsgivere i Østfold har inngått særavtale med NSF i forbindelse med sommeravviklingen. Basert på frivillighet og ekstra godtgjøring har arbeidsgivere sikret seg at egne ansatte kan jobbe ut over sin stilling uten at det kommer i konflikt med Arbeidsmiljølovens bestemmelser, sier fylkesleder NSF Østfold, Karen Brasetvik.

Her følger en oversikt over ulike godtgjøringer som kommer i tillegg til ordinær timelønn og/eller overtidsgodtgjøring;

* Marker kommune – 1 800 kroner ekstra per ekstra helgevakt, 1 000 kroner ekstra per vakt resten av uka. Gjelder for kommunens sykepleiere.

* Sarpsborg kommune – 1 300 kroner per ekstra lørdags- eller søndagsvakt.

* Halden kommune – ekstra kompensasjon for «kritisk vakt» på 1 000 kroner per vakt.

* Fredrikstad kommune – 1 000 kroner i kompensasjon per vakt for ekstra helgevakter. Gjelder ikke for overtidsarbeid.

* Sykehuset Østfold – 1 000 kroner i ekstra kompensasjon for ekstravakter f.o.m. fredag ettermiddag t.o.m. natt til mandag, ellers 500 kroner ekstra per vakt mandag til fredag i perioden.

Flere arbeidsgivere i Østfold har inngått særavtale med NSF i forbindelse med sommeravviklingen.
Karen Brasetvik

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse