fbpx Mulig streik i Staten fra i morgen Hopp til hovedinnhold
Tariffoppgjøret 2016:

Mulig streik i Staten fra i morgen

Hvis partene i det statlige tariffoppgjøret ikke blir enige innen meklingsfristens utløp ved midnatt, kan store grupper være i streik fra torsdag morgen. 

– Dette er en krevende mekling, men vi gjør alt vi kan for å få til en løsning. Vi må likevel forberede oss på konflikt. Dersom vi ikke klarer å komme til enighet, er streik et virkemiddel som vi vil ta i bruk, sier forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio Stat. Han understreker at årets oppgjør ikke primært dreier seg om penger, men om prinsipper.

I første omgang tar Unio ut nær 2 000 medlemmer. Virksomheter som rammes ved en eventuell streik er i stor grad universitets- og høgskolesektoren og politi- og lensmannsetaten. I hovedsak er det kunnskapsarbeidere som er tatt ut i streik, altså personer som driver forskning og utdanning til ulike sektorer, som for eksempel helse- og utdanningssektoren.

Strid om forhandlingsrett

Årsaken til bruddet i forhandlingene 1. mai var at arbeidsminister Anniken Hauglie ikke ville forhandle om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Unio og arbeidstakerne krever mulighet til å sende resultatet ut til uravstemning og streikerett, dersom det blir endringer i offentlig tjenestepensjon før neste hovedoppgjør. Det vil ikke staten gå med på. Arbeidsministeren mener pensjonssystemet er for «komplisert» til å behandle i årets oppgjør.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å la forhandlingene bryte sammen på dette grunnlaget. Det arbeidstakerne krever er nøyaktig samme prosess og prosedyre som det var enighet om i 2008/2009. Det er også helt i tråd med Stortingets pensjonsforlik av 2005, som sier at den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor, skriver LO, Unio, YS og Akademikerne i en felles uttalelse.

Forhandlingsleder Petter Aaslestad mener det er en selvfølge at også arbeidstakerne skal ha sitt å si om framtidas pensjonsordning. Dette handler ifølge Aaslestad om grunnleggende vilkår for trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene.

Omfatter alle i offentlig sektor

Verken lærere eller sykepleiere med lovfestet rett til pensjon vil være upåvirket av det som nå skjer i staten. Det henger sammen med at pensjonsordningene i offentlig sektor er like.

– Når regjeringen i statsoppgjøret har sagt nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017-oppgjøret, har den derfor i praksis stoppet pensjonsprosessen i hele offentlig sektor. Statens nei i statsoppgjøret er også et nei til endringer i kommunesektoren og i sykehusene, sier Aaslestad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse