fbpx Heltid – men ikke til enhver pris Hopp til hovedinnhold

Heltid – men ikke til enhver pris

Bildet viser portrett av en sykepleier med grønn hette på hodet.

Kampen for heltid vil være en viktig sak for NSF også i kommende landsmøteperiode. Men til hvilken pris?

Retten til heltid er en viktig del av Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin arbeidstidspolitikk. Det ble igjen bekreftet under landsmøtet. I de neste fire åra vil NSF jobbe for å styrke retten til heltid.

Men det skal ikke skje til enhver pris.

- Arbeidsgivers ansvar

- Det er ikke NSF eller den enkelte sykepleier sin skyld at deltidsandelen blant sykepleierne er høg. Mange sykepleiere blir kun tilbudt deltidsstilling, mens andre ikke makter å gå i full stilling på grunn av høgt arbeidspress. Det er arbeidsgivers ansvar å lyse ut heltidsstillinger og skape arbeidsforhold som gjør det attraktivt å gå i full stilling. Ikke glem det, understreket Finnmark-delegat Stig Mathisen.

Tilbudt ubekvemme vakter

Andelen deltidsansatte har vært mer eller mindre stabil de siste 10 åra. Innenfor kommunal sektor er om lag 56 prosent av sykepleierne ansatt i deltidsstillinger. Innenfor spesialisthelsetjenesten er tallet rundt 51 prosent.

I 2014 trådte bestemmelsen om rett til utvidet stilling for deltidsansatte i kraft. Målet var å redusere ufrivillig deltid og rettet seg mot deltidsansatte som jobber ekstravakter/merarbeid i tillegg til sin deltidsstilling.

- Det viser seg imidlertid at sykepleiere som får utvidet sin stilling etter denne bestemmelsen, må akseptere samme omfang av kvelds- og nattevakter og helgearbeid som vedkommende utførte som merarbeid. Dette setter sykepleierens helse på spill. Og det kan vi ikke godta, sa 1. nestleder Solveig Kopperstad Braseth.

Advarte mot langvakter

Et annet tiltak som har vært prøvd ut mange steder, for å redusere deltid og samtidig opprettholde tredjehver helg-prinsippet, er langvakter. I 2012 ble det inngått 58 slike avtaler, i 2013var tallet 2013, og i 2014 hele 122 avtaler.

Landsmøtet advarte mot økt bruk av langvakter. Ikke bare kan det være uforenelig med å utøve faglig forsvarlig sykepleie. Per i dag vet man heller ikke de helsemessige langtidsvirkningene av turnus med lange vakter. Det bør derfor utvises forsiktighet med bruk av langvakter i helsesektoren, ifølge landsmøtet.

Alle innsatsmål

NSFs innsatsmål innen "Lønns- og arbeidsvilkår" i kommende landsmøteperiode:

  • Bidra til økt kunnskap om helseeffekter av ulike arbeidsmiljøbelastninger, faktorer som fremmer arbeidshelse og årsaker til at sykepleiere jobber deltid.
  • Arbeide for at lov- og avtaleverk ivaretar et helsefremmende arbeidsmiljø
  • Arbeide for å redusere arbeidstid for nattevaktstillinger.
  • Bidra til økt lokalt partssamarbeid for et helsefremmende arbeidsmiljø.
  • Retten til heltid skal styrkes.
  • Tredjehver helg-prinsippet skal tariffestes.
  • Sikre en bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og ressurser.
  • Bidra til økt kunnskap om utfordringer og positive faktorer for sykepleiere i et flerkulturelt arbeidsmiljø som utgangspunkt for videre utvikling.

Andre saker fra landsmøtet:

En bedre sykepleierutdanning

Nei til statlige jordmødre, ja til maks 85 prosent sengebelegg

Ny leder vil ha et mer synlig etikkråd

 

Det er ikke NSF eller den enkelte sykepleier sin skyld at mange går i deltid.
Stig Mathisen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse