fbpx Snakker om ører i generelt tillegg Hopp til hovedinnhold
Lønnsoppgjøret 2015:

Snakker om ører i generelt tillegg

Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO begynner for alvor i dag. Fristen for å bli enige, og unngå mekling er midnatt torsdag 26. mars.

Selv om oppgjøret formelt ble innledet med obligatorisk håndtrykk over bordet mellom LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund 16. mars, er det i dag de reelle forhandlingene starter. Partene har frist til midnatt torsdag. Hvis ikke går forhandlingene til mekling 8.-9. april.

Lite penger i potten

Det er lite penger i potten i årets oppgjør, så det blir neppe kamp om rammen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at lønnsoppgjøret ender på 2,9 prosent. Det innebærer en reallønnsvekst ned mot 0,6 prosent. I så fall snakker vi om en halvering av reallønnsveksten fra 2014, som i sin tur var det magreste lønnsoppgjøret på 20 år.

– Vi deler virkelighetsbilde, og da er det også lettere å være samstemt, oppsummerte NHO-direktøren etter møtet 16. mars.

Fordeling og profil

Fordeling og profil blir hovedutfordring i året oppgjør.

 – Når det er lite å forhandle om, må vi ha en rettferdig fordeling. Lavtlønnede tar tradisjonelt ut minst i de lokale oppgjørene, og derfor er det viktig å gi dem et løft i det sentrale oppgjøret, er LO-lederens utgangspunkt.

NHO-direktøren er ikke uten videre enig, fordi mange av de lavest lønnede jobber i sektorer med relativt sett høye lønnskostnader.

Uenige om minstelønnstillegg

Skulle forhandlingene gå til mekling, vil grunnen være uenighet om hvem som skal få minstelønnstillegg.

LO ønsker at det gis minstelønnstillegg til alle som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittet.

NHO er uenig i at personer som tjener 90 prosent av gjennomsnittet skal defineres som folk med minstelønn. NHO ønsker en grense på 85 prosent eller mindre av gjennomsnittslønnen i Norge.

I et mellomoppgjør forhandles det bare om lønn, med mindre noe annet er avtalt.

Når starter forhandlingene?

Datoer for de forskjellige forhandlings-områdene:

16. mars var det forhandlingsstart mellom LO og NHO. Frist for å bli ferdig med forhandlingene er 26. mars. Eventuell mekling 8.-9. april.

20. april starter forhandlingene i staten (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) med eventuell mekling 18.-20. mai.

22. april er det forhandlingsstart i Spekter helse..

23. april starter forhandlingene mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Unio med forhandlingsfrist 1. mai.

24. april starter forhandlingene mellom Oslo kommune og Unio Oslo.

Frist for avslutning av oppgjørene er torsdag 30. april kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik. Årets meklingsfrist blir trolig satt til 22. mai.

 

Les: Unios inntektspolitiske uttalelse 2015

I et mellomoppgjør forhandles det bare om lønn, med mindre noe annet er avtalt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse