fbpx Snakker om eldreboliger – bygger sykehjem Hopp til hovedinnhold

Snakker om eldreboliger – bygger sykehjem

«Hjemme så lenge som mulig» har lenge vært slagordet i eldreomsorgen. I praksis har kommunene likevel prioritert institusjonsomsorgen, altså sykehjemmene.

Her skiller Norge seg fra Sverige og Danmark, som allerede i stor grad har erstattet aldershjem og sykehjem med eldreboliger og hjemmetjenester av ulike slag.

Dette kommer fram i rapporten « Boliggjøring av eldreomsorgen? » som nylig er utgitt av NOVA med bidrag fra Statistisk sentralbyrå og Sintef.

Tre av fire kroner til sykehjem

Hovedproblemet med dagens norske omsorgsboliger er at det fortsatt jobber for få folk der, noe som gjør at de ikke kan erstatte sykehjemmene ifølge rapporten.

– For eldre som trenger mye hjelp er noen få timer hjemmesykepleie ikke nok, sier forsker Svein Olav Daatland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA til forskning.no.

Han mener mangelen på bemanning i omsorgsboliger i Norge, gjør at folk unødig tidlig blir sluset inn i sykehjem.

– Når nesten tre av fire kroner i eldreomsorgen går til sykehjemmene, blir det lite igjen til boliger og hjemmetjenester som kunne utsette eller erstatte institusjonsomsorg, sier han.

Boliger uten omsorg

Mange er redde for at omsorgsboliger ikke er godt nok. At det blir boliger uten omsorg, mener forskeren.

Men i stedet for å styrke dette tilbudet fyller mange kommuner på med korte besøk fra hjemmesykepleiere på den ene sida og flere sykehjemsplasser på den andre.

De største kommunene satser fortsatt nokså ensidig på sykehjem, og det er vanskelig å forstå hvorfor, ifølge forskerne bak rapporten. De mellomstore kommunene med 2 000 til 20 000 innbyggere, med knapp økonomi og mange eldre, har en mer boligorientert eldreomsorg. 

– Omsorgsboliger kan erstatte flere alders- og sykehjem, men har bare i få tilfeller god nok bemanning til at de faktisk kan gjøre det. Hjemmetjenestene som skal betjene omsorgsboligene, er ikke blitt flere, men tvert imot færre. De er også i større grad reservert for yngre brukere, kommer det fram i rapporten.

Mangelen på bemanning i omsorgsboliger, gjør at folk unødig tidlig blir sluset inn i sykehjem.
Svein Olav Daatland

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse