fbpx Dårlig norsk truer sikkerheten Hopp til hovedinnhold

Dårlig norsk truer sikkerheten

Språkkunnskapene blant sykepleiere med fremmedspråklig bakgrunn er så dårlige at det går ut over pasientsikkerheten, viser ny undersøkelse.

En undersøkelse NRK har gjennomført i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund (NSF), viser at 90 prosent av sykepleierne opplever språkproblemer i helsevesenet.

To av fem er delvis eller helt enig i påstanden «Språkproblemer på min arbeidsplass har ført til dårligere omsorg for pasientene.»

Jobber med nye regler

I dag er det opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme hvilke krav som skal stilles til norskkunnskaper for å få jobb i helsevesenet.

Helseminister Bent Høie (H) går inn for at det innføres nasjonale krav til helspersonell som er fra land utenfor EU. Flertallet av utenlandsk helsepersonell, de som er fra EU, kan det foreløpig ikke stilles nasjonale krav til. Det hindrer EUs regelverk.

– Men uansett hvor gode nasjonale ordninger vi har eller kan få til, så er det først og fremst et lederansvar å sikre at den man ansetter har de kvalifikasjonene som skal til for å gjøre jobben. Det handler om både språk, egnethet og at en sjekker referanser, sier Høie til NRK.

Kommunesektorens organisasjon (KS) sier språkproblemene er en problemstilling de er godt kjent med. KS kommer denne uken til å behandle regjeringens forslag til nye språkkrav, og ønsker ikke å kommentere forslagene før den tid.

Høringsfristen på «Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS» er 2. februar 2015.

Om undersøkelsen

NRK har gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg av medlemmer i Norsk Sykepleierforbund. 4 104 personer svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 34 prosent:

• 90 prosent mente det var språkproblemer i helsevesenet.
• 45 prosent svarer at de opplever språkproblemer med kolleger daglig, ukentlig eller månedlig.
• 40 prosent er delvis eller helt enig i påstanden «Språkproblemer på min arbeidsplass har ført til dårligere omsorg for pasientene».
• 15 prosent er helt eller delvis enig i påstanden «Språkproblemer på min arbeidsplass har ført til fare for liv og helse».

Les: Sykepleier: – Fare for både pasienter og ansatte

Les: Språkvansker fører til alvorlige avvik på sykehjemmene

Les: – Diskriminerende å kreve norskkurs av sykehjemansatte

Språkproblemer på min arbeidsplass har ført til fare for liv og helse.
15 prosent av sykepleierne

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse