fbpx Nye doktorgrader av sykepleiere Hopp til hovedinnhold
DOKTORGRAD

Nye doktorgrader av sykepleiere

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

Nyeste disputaser

2024

13. mai 2024: Dokumentasjon av sykepleie i elektroniske pasientjournaler for pasienter i demensomsorgen, L.B. Laukvik, UIA

26. april 2024: Åndelig omsorg på sykehjem M. Morland, VID Bergen

19. april 2024: En digital kommunikasjonsplattform for pasienter med kroniske tilstander, B. Seljelid, UIO

20. mars 2024: Kvalitetsforbedring på intensivavdelinger ved hjelp av sosiale medier, A. Petosic, UIO

1. mars 2024: Vedvarende postoperative smerter etter kneproteseoperasjon, V.B. Sellevold, Oslomet

29. februar 2024: KAD som alternativ til sykehusinnleggelse, V. Nystrøm, UIO

9. februar 2024: Optimalisert non-invasiv pustestøtte for premature barn, H. Brenne, NTNU Trondheim

9. februar 2024: Integrering av kommunale helse- og velferdstjenester, T.D. Løken, USN

9. februar 2024: Smerter etter operasjoner i Norge og Etiopia, N.B. Enbakom, UIO

18. januar 2024: Smerter og fysisk funksjon etter kneproteseoperasjon, U.S.J. Olsen, UIO 

2023

12. desember 2023: Pasientforløp for eldre med kompliserte helsebehov, M. Kumlin, UIO

1. desember 2023: Oppfølging etter kritisk sykdom, S.I. Flinterud, VID

30. november 2023: Pårørendes erfaringer med demensomsorg på gård, L.B. Taranrød, UIO

28. november 2023: Erfaringer fra etikkomiteer i kommunehelsetjenesten, H.M. Karlsen, UIO

15. november 2023: Pasienters autonomi ved langtkommen kreftsykdom, B.H. Larsen, UIO

31. oktober 2023: Smertebehandling for barn etter operasjon, A.H. Smeland, UIO

25. oktober 2023: Pasientrapporterte utfallsmål for fatigue etter slag, I.J. Skogestad, UIO

5. oktober 2023: Brukermedvirkning i forskning, S. Stuhlfauth, UIO

22. september 2023: Helsekompetanse hos pasienter etter utblokking av koronararterien, G. Brørs, UIB

12. september 2023: Smertelindring ved fødsel, Å.H. Waldum, UIO

7. september 2023: Rekonvalesens hos eldre etter kreftoperasjon, K.S. Eriksen, UIS

1. september 2023: Eldre og pårørende erfaringer med skrøpelighet, B.E. Søvde, UIB

25. august 2023: Avvenning fra mekanisk ventilasjon for prematurfødte, M.O. Ohnstad, UIO

24. august 2023: Klinisk observasjon av hjemmeboende eldre, T. Strømme, UIS

20. juni 2023: Kolikk og magesmerter hos spedbarn, Å.W. Despriee, UIO

16. juni 2023: Pasientperspektivet i tverrprofesjonell samarbeidslæring, UIT

5. juni 2023: Helhetlig omsorg for personer med alvorlig psykisk lidelse, A.E. Okkenhaug, NTNU

4. mai 2023: Sosial interaksjon i kommunale helsetjenester, R.J.A. Gulestø, Oslomet

28. april 2023: Involvering og omsorg i palliative kreftforløp, A.S. Tarberg, NTNU

28. april 2023: Fysisk funksjon hos eldre med kreft, A.H. Torstveit, Oslomet

27. april 2023: Tilpassede hjemmetjenester for personer med demens, K. Hoel, UIO

18. april 2023: Moralsk stress innen akuttpsykiatrisk sykepleie, T. Janen, MF vitenskapelig høyskole

23. mars 2023: Studenters erfaringer med simulering i sykehjemspraksis, C. Olaussen, UIS

3. mars 2023: Akutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende pasienter, K. Jeppestøl, UIO

22. februar 2023: Simuleringstrening for ikke-akutte situasjoner, L. Lunde, UIO

19. januar 2023: Reduksjon av PTS etter intensivbehandling, Å. Valsø, UIO

2022

16. desember 2022: Depresjon og skam i psykisk helsevern, M. Bygstad-Landro, VID

15. desember 2022: Livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre, H.E.T. Mikkelsen, UIA

8. desember 2022: Medikamentetterlevelse hos hjertesyke, T.R. Pettersen, UIB

7. desember 2022: Arbeidsmiljøets konsekvenser for pasientsikkerheten, K. Brubakk, UIO

7. november 2022: Støtte til foreldre med brannskadde barn, L.S.T. Lernevall, UIB

4. november 2022: Trening på teamarbeid i sykepleierutdanningen, T. Karlsen, NTNU

7. oktober 2022: Utvikling av kirurgiske pasienters egen sjekkliste, K. Harris, UIB

30. september 2022: Barns frykt og smerte ved langvarig injeksjonsbehandling, K. Sørensen, UIO

2. september 2022: Bakgrunnssmerter ved kroniske legg- og fotsår, L. Leren, USN

2. september 2022: Trykkammerbehandling for stråleskading i bekkenet, G.K. Velure, UIB

26. august 2022: Lagarbeid om pasientsikkerhetskultur på sykehus, O.R. Aaberg, UIS

16. juni 2022: Sykelighet og dødelighet blant LAR-pasienter, A.B. Bech, UIO

14. juni 2022: Kartlegging av synsproblemer hos slagrammede, T.S. Mathisen, USN

12. mai 2022: Fysiske konsekvenser av svømming i kaldt vann, J. Melau, UIO

12. mai 2022: Oppfølging av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold, M. Løvsletten, UIO

10. mai 2022: Amarant-plantens potensial for å redusere anemi blant barn i Etiopia, A.Z. Orsango, UIB

11. mai 2022: Kjønnsspesifikke faktorer hos pasienter med alkoholbrukslidelse, S. Pandey, UIO

22. april 2022: Samvalg for ungdom med psykiske lidelser, S.E. Bjønnes, UIS

8. april 2022: Lederguide for kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten, T. Johannessen, UIS

29. mars 2022: Hverdagsstress hos kvinner utsatt for seksuelle overgrep, M.T. Stensvehagen, UIO

4. mars 2022: Overgang fra ungdom til voksen for pasienter med anoreksi, V. Lockertsen, UIO

25. februar 2022: Bruk av beredskapsteam i akuttmottak, S. Engebretsen

10. februar 2022: Sammensatt rehabiliteringsprogram for personer med fibromyalgi, T. Haugmark, UIO

28. januar 2022: Jobbtilfredshet og personsentrert omsorg på sykehjem, T.K. Vassbø, UIO

21. januar 2022: Betydning av overvekt for fremtidige barns lungehelse, M. Lønnebotn, UIB

2021

8. desember 2021: Verdighet ved livets slutt for kvinner med kreft, K. Staats, UIB

17. november 2021: Standardisert pleieplan i kommunal omsorgstjeneste, E. Østensen, UIO

5. november 2021: Stress blant pårørende til personer med demens, T.M. Terum, UIB

1. november 2021: Kvinners kroppslige erfaringer med magedans, T. Jægtvik, Nord universitet

24. september 2021: Debriefing etter tvangsbruk innen psykisk helsevern, U.E. Hammervold, UIS

9. september 2021: Bruk av pasientrapporterte data i diabetesbehandling, I. Hernar, UIB

20. august 2021: Familieperspektiver ved psykisk lidelse hos unge voksne, L.K. Aass, NTNU

25. juni 2021: Telemonitorering av pasienter med hjertesvikt, I.M. Thon Aamodt, UIO

23. juni 2021: Egenrapportering etter behandling av skarpsynsvekkelse, E. Jelin, UIO

22. juni 2021: Hvordan sykepleiere blir «entreprenørielle», G. Neergård, NTNU

21. juni 2021: Å bo hjemme med demens, S.T. Fæø, UIB

14. juni 2021: Inntak av protein blant eldre, L.A.K. Nygård, HIM

10. juni 2021: Standardisert tiltaksplan for døende, M. Brattgjerd, NU

4. juni 2021: Frivillig innsats og innovasjon i omsorgstjenestene, N.B. Andfossen, INN

4. juni 2021: Ernæringsstøtte for hjemmeboende eldre ved hjelp av app, C. Farsjø, UIO

7. mai 2021: Nettbasert støtteverktøy for personer med psykiske helseutfordringer, M. Strand, UIO

23. april 2021: Norske sykepleieres erfaringer fra Koreakrigen, J. Lockertsen, UIT

20. april 2021: Nettbasert intervensjon for ungdom med overvekt, T.K.B. Sundar, UIO

15. april 2021: Individuell oppfølging av pasienter før og etter fedmekirurgi, M.N. Strømmen, NTNU

15. mars 2021: Nye metoder og organisering innen karkirurgi, K. Wendt, UIO

29. januar 2021: Kommunikasjon med mekanisk ventilerte intensivpasienter, M.M.W. Karlsen, UIO

18. januar 2021: Stabilitet, tilfriskning og opplevelse av sammenheng etter selvforstyrrelser, I.H. Svendsen

14. januar 2021: Oppfølging av pasienter etter fedmekirurgi, P.A. Hegland, UIB


2020

18. desember 2020: Utviklingstrender i psykiske helseplager hos ungdom, T. Potrebny, UIB

10. desember 2020: Emosjonell og praktisk byrde ved hjertesvikt, O.K. Nordfonn, UIS

10. desember 2020: Håndtering av smerte og annet ubehag hos intensivpasienter, H. Berntzen, UIO

4. desember 2020: Sykepleielederes perspektiv på omsorg i kommunehelsetjenesten, R. Solbakken, NU

27. november 2020: Omega 3-inntakets innvirkning på risiko for blodpropp, T. Isaksen, UIT

23. oktober 2020: Læringseffekt av fullskalasimulering, K. Haddeland, UIA

23. oktober 2020: Pubertetsutvikling hos norske jenter, I.S. Bruserud, UIB

2. oktober 2020: Sammenhenger mellom psyke og immunapparat, H. Toft, UIO

24. september 2020: Trening og kostholdsveiledning mot spiseforstyrrelser, M. Bakland, UIT

18. september 2020: Integrering av avansert geriatrisk sykepleie i helsevesenet, S.H. Henni, UIO

18. september 2020: Helsekompetanse hos nyretransplanterte pasienter, K.G. Dahl, UIO

17. september 2020: Helserelatert livskvalitet etter operasjon mot kronisk nesetetthet, A.H. Nilsen, NTNU

11. september 2020: Uheldige fødselsutfall hos innvandrerkvinner, E.S. Vik, UIB

11. september 2020: Sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler i psykisk helsevern, K.K. Myklebust, Høgskolen i Molde

3. september 2020: Integrering av kunnskapsbasert praksis for sykepleiere på sykehus, Å. Renolen, UIO

23. juni 2020: Reinnleggelser fra primærhelsetjeneste til sykehus, M.K. Glette, UIS

17. juni 2020: Støtte til livsstilsendringer ved overvekt, E. Salemonsen, UIS

19. juni 2020: Helsekompetanse for personer med kronisk nyresykdom, U.E. Stømer, UIS

18. juni 2020: Effekten av kompleks telefonstøtte etter åpen aortaklaffoperasjon, S.O. Danielsen, UIO

18. juni 2020: Samvalg i psykisk helsearbeid, L.S. Beyene, UIS

17. juni 2020: Effekter av foreldrenes nærvær på nyfødtavdeling, B.S. Tandberg, UIB

11. juni 2020: Lange arbeidsdagers konsekvenser for helse- og sikkerhet, E.M. Goffeng, UIO

10. juni 2020: Pleie og omsorg gjennom akutt psykose, K. Sebergsen, UIT

8. juni 2020: Vurdering av hjelpebehov ved katastrofer, A. Eriksson, UIB

26. mai 2020: Medikamenthåndtering på sykehjem, K.R. Odberg, UIS

7. mai 2020: Forhåndssamtaler på sykehjem, I. Aasmul, UIB

6. mai 2020: Behovsutvikling og behandling hos pasienter med hofteleddsartrose, E.A. Brembo, UIO

20. mars 2020: Kvalitet på utskrivingen av eldre pasienter fra sykehus, R.M. Boge, UIB

13. mars 2020: Symptomer og livskvalitet under cellegiftbehandling, K. Röhrl, UIO

12. mars 2020: Jordmorledet oppfølging i Palestina, B. Mortensen, UIO

4. mars 2020: Livet med uforklarte brystsmerter, I.Ø. Røysland, UIS

3. mars 2020: Langtidseffekter av barneleddgikt, A. Tollissen, UIO

14. februar 2020: Intensivsykepleieres holdninger til pasienter med overvekt, A.N. Robstad, UIA

14. februar 2020: Konsekvenser av innføring av kirurgisk sjekkliste, H.V. Wæhle, UIB

14. februar 2020: Livskvalitet for personer med hørselstap, Ø. Nordvik, UIB

14. februar 2020: Effekt og aksept av mobil-helseverktøy, A.C.V. Torbjørnsen, UIO

7. februar 2020: Samspill mellom kommunen og pårørende til eldre hjemmeboende, O. Sortland, UIB

24. januar 2020: Langvarige effekter av fedmeoperasjon, T.N. Flølo, UIB

17. januar 2020: Utfordringer for familier til kreftsyke eldre i palliativ fase, M. Fjose, UIO

16. januar 2020: Nytten av å bruke sjekklister, A. Storesund, UIB


2019

12. desember 2019: Ulike retningslinjer for vurdering av fødselsfremgang, R. Dalbye, Oslomet

12. desember 2019: Velferdsteknologiens betydning for aldring hjemme, C. Karlsen, UIA

21. november 2019: Pårørende som omsorgspersoner for hjemmeboende med demens, J-M. Moholt, UIT

14. november 2019, Hvordan lykkes i forbedringsarbeid, A.S. Brandrud, UIO

11. november 2019: Å leve med langtids, mekanisk pustestøtte, Heidi Øksnes Markussen, UIB

8. november 2019: Palliativ omsorg for personer med demens, M.H. Midtbust, HIM

6. november 2019: Reaksjoner hos personer med omsorgsansvar for intensivpasienter, H.B. Alfheim, UIO

5. november 2019: Tidlige tegn på og risikofaktorer for frontotemporal demens, H.R. Eid, NTNU

5. november 2019: Utfordringer og samspill ved interkommunalt helsesamarbeid, E. Holen-Rabbersvik, UIA

11. oktober 2019: Utfordringer med kommunalt folkehelsearbeid på tvers av sektorer, E.S. Synnevåg, UIB

25. september 2019: Pålitelighet og gyldighet av måleverktøy for sykepleieraktiviteter, S.A.U.K. Stafseth, UIO

23. september 2019: Etterlevelse av hormonbehandling ved brystkreft, K.B. Hagen, UIB

19. september 2019: Opplevelser av omsorg ved bruk av telemedisin, T.L. Barken, UIA

9. september 2019: Måling av sykepleieres praksis og prioriteringer på sykehjem, R.M. Norman, UIO

18. juni 2019: Søvn hos sykehjemspasienter med demens, K.M. Blytt, UIB

18. juni 2019: Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid, M. Strandås, NU

13. juni 2019: Skolehelsetjenestens fremming av mental helse hos ungdom, H.N. Bjørnsen, NTNU

11. juni 2019: Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning, A.K. Snibsøer, UIB

11. juni 2019: Ambivalens ved abortavgjørelser, M. Kjelsvik, UIB 

6. juni 2019: Kartlegging av angst hos personer med demens, A.R. Goyal, UIO

6. juni 2019: Smerter, symptomer og livskvalitet etter intensivbehandling, A.K. Langerud, UIO

5. juni 2019: Psykososiale behov hos hjemmeboende eldre med demens, A. Hansen, UIO

24. mai 2019: Fellesskap mellom beboere på sykehjem, A.H. Hillestad, UIO

23. mai 2019: Helsehjelp ved langvarige smerter, K. Gjesdal, UIS

10. mai 2019: Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk for eldre, M. Tøien, UIO

8. april 2019: Profesjonelle grenser innen psykisk helsevern, J.V. Unhjem, UIO

3. april 2019: Helsefremming for personer med kols, H.B. Bringsvor, UIS

2. april 2019: Bruk av velferdsteknologi for å forebygge sykehusinnleggelser, M.T. Gjestsen, UIS

28. mars 2019: Livskvalitet for personer med demens på sykehjem, I.M. Røen, UIO

22. mars 2019: Styrketrenings effekt på skjelettmuskulatur, O.K.H. Berg, HIM

12. mars 2019: Frisklivssentraler og varig endring av helsevaner, G.B. Samdal, UIB

7. februar 2019: Tidligere faktorer som påvirker forekomst av overvekt hos ungdom, E.K. Evensen, UIT

4. februar 2019: Betydningen av mors vekt og vektendringer i svangerskapet, L.M. Sørbye, UIB

1. februar 2019: Bruk og utvikling av sansehager for personer med demens, I. Magnussen, Nord universitet

18. januar 2019: Forventninger til smertemestringskurs, T.H. Nøst, NTNU


2018

20. desember 2018: Konsekvenser av kateterbasert hjerteintervensjon, B. Andresen, UIO

6. desember 2018: Erfaringer og utfordringer med trygghetsalarm i omsorgstjenestene, R. Stokke, HINN

16. november 2018: Erfaringer med å føde for tidlig på grunn av svangerskapsforgiftning, I.E. Værland, UIS

9. november 2018: Vedvarende smerter etter lungeoperasjon, F. Hetmann, UIO

8. oktober 2018: Å leve med livmorfremfall i rurale Etiopia, J.L. Gjerde, UIB

2. oktober 2018: Kommunale døgntjenester for personer med alvorlige psykiske lidelser, E. Roos, NTNU

2. oktober 2018: Læring av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, M. Ravik, UIO

11. september 2018: Overføring av rusproblemer mellom generasjoner, E.M. Wiig, UIO

17. august 2018: Smertekartlegging blant sykehjemsbeboere med langtkommen demens, H.M. Rostad, Oslomet

19. juni 2018: Pårørendes tilgang til helse- og omsorgstjenester, G.W. Øydgard, Nord universitet

11. juni 2018: Videobasert e-læring for sykepleiestudenter, H.M. Johnsen, UIA

5. juni 2018: Smertekartlegging av småbarn på sykehus, R.D. Andersen, Karolinska Institutet

29. mai 2018: Bruk av tvingende praksiser i kommunale bofellesskap, A.C. Pawlica, UIS

25. mai 2018: Forståelse og bruk av helseinformasjon, H. S. Finbråten, Karlstads Universitet

11. mai 2018: Recovery etter selvskading hos voksne, R. Tofthagen, UIT

7. mai 2018: Pårørendes opplevelser ved omsorg for hjemmeboende med demens, H. Bjørge, UIO

20. april 2018: Ernæringsmessig risiko og livskvalitet hos eldre, E.L. Jacobsen, Oslomet

18. april 2018: Helsepersonells oppfatning av pasientsikkerhetskulturen, A. Vifladt, NTNU

21. mars 2018: Bruk av tvang mot barn på sykehus, E.J. Svendsen, UIO

16. februar 2018: Telemedisinsk oppfølging av diabetisk fotsår, H. Smith-Strøm, UIB

6. februar 2018: Medbestemmelse for personer med demens, K.L. Smebye, UIO

22. januar 2018: Hyppig bruk av reseptfrie smertestillende blant ungdom, S. Skarstein, UIO


2017

21. desember 2017: Egenbehandling av diabetes ved hjelp av app, K. Holmen, UIO

11. desember 2017: Et etnografisk perspektiv på hjemmesykepleie, H. Lausund, VID

1. desember 2017: Åndelige dimensjoner ved sykepleie, K. Berg-Torskenæs, Det teologiske menighetsfakultetet

1. desember 2017: Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre, C.F. Moe, Nord universitet, Bodø

29. november 2017: Utbredelse og risikofaktorer for trykksår ved norske sykehus, I.M. Bredesen, UIO

28. november 2017: Lite søvn ved sen-tidlig-vakter, Ø. Vedaa, UIB

28. november 2017: Risiko for smerter etter kneoperasjon, M.F. Lindberg (UIO)

24. november 2017: Fordeler og ulemper ved pasientinvolvering, A-H. Henriksen (UIO)

22. november 2017: Selvmordsforsøk og selvskading etter psykiatrisk innleggelse, L. Mellesdal (UIB)

15. november 2017: Kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress i hjemmetjenesten, S. Holm (NU)

8. november 2017: Nyredonorer ti år etter, K.B. Meyer (UIO)

2. november 2017: Telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesfotsår, B-C.H. Kolltveit (UIB)

31. oktober 2017: Forebygging av overdosedødsfall med nesespray, D. Madah-Amiri (UIO)

31. oktober 2017: Systematisk smertevurdering av intensivpasienter, B.F. Olsen (UIO)

17. oktober 2017: Redusert liggetid med god pasientinformering, H.M. Forsmo (UIB)

29. september 2017: Symptomer og livskvalitet i forbindelse med kreftbehandling, G.L. Astrup (UIO)

28. september 2017: Muskel- og skjelettplager i belastende yrker, L-K. Lunde (UIO)

26. september 2017: Virtuelle relasjoner med eldre omsorgspersoner, H. Solli (UIO)

22. september 2017: Kommunikasjon om barnevaksinasjon, H.M. Ames (UIO)

22. september 2017: Miljøterapeuters samarbeid om måltider ved alvorlige spiseforstyrrelser, T.W. Hage (UIO)

21. september 2017: Sansestimuli for personer med demens, B.S. Strøm (VID)

8. september 2017: Demensomsorg i områder med samisk og norsk befolkning, L.S. Larsen (UIT)

8. september 2017: AMK-operatørers håndtering av hjertestans, C. Hardeland (UIO)

28. august 2017: Å være pårørende til en intensivpasient, G. Frivold (UIA)

25. august 2017: Oppfølging med smarttelefon for personer med kroniske lidelser, A.A.G. Nes (UIO)

23. august 2017: Fiskeinntak og metabolsk syndrom, C. Tørris (UIO)

10. august 2017: Prioritering og håndtering av 113-samtaler, E. Ellensen (UIB)

26. juni 2017: Positiv mental helse hos personer med psykiske lidelser, N.H. Mjøsund (NTNU)

21. juni 2017: Pasientinvolvering for eldre med alvorlig KOLS, H. Jerpseth (UIO)

2. juni 2017: Hverdagsrehabilitering for eldre hjemmeboende, H. Tuntland (UIB)

1. juni 2017: Arbeidsforhold for sykepleiere på Vestbredden, J.M.M. Jaradat (UIO)

31. mai 2017: Fysisk aktivitet for barn med astma, T. Westergren, (UIA)

31. mai 2017: Når mamma eller pappa har kreft, M. Senneseth (UIB)

26. mai 2017: Forhold mellom uformell og formell omsorg for kronisk syke, G. Aasbø (UIO)

19. mai 2017: Barns utvikling fra null til to år, L. Valla (UIO)

19. mai 2017: Sykdomsforståelse hos personer med PNES, H.N. Karterud (UIO)

15. mai 2017: Risiko for alvorlig blødning under fødsel, L.T. Nyfløt (UIO)

15. mai 2017: Blødning etter fødsel i Tanzania og Norge, S. Egenberg (UIS)

15. mai 2017: Konsekvenser av Samhandlingsreformen for forsterket sykehjemsavdeling, K.S. Mæhre (UIN)

10. mai 2017: Å yte omsorg til personer med ALS, S.V. Lerum (UIO)

7. april 2017: Demens og kjærlighet på sykehjem, L.H. Førsund (NTNU)

7. mars 2017: Pasienters og legers syn på kommunale akuttavdelinger, A.L. Leonardsen (UIO)

7. mars 2017: Symptomer hos KOLS-pasienter, V.L. Christensen (UIO)

13. februar 2017: Etiske utfordringer ved livets slutt på sykehjem, G. Bollig (UIB)

10. februar 2017: Tankemønstre i sykepleierutdanningen, K.O. Æsøy (NTNU)

10. februar 2017: Psykiske konsekvenser av skiftarbeid, M. Berthelsen (UIB)

27. januar 2017: Risiko for langtidssykmelding blant helse- og sosialarbeidere, C. Aagestad (UIO)

23. januar 2017: Sykepleieres opplevelse av å passe til yrket, K. Nesje (HIOA)

19. januar 2017: Verdighet hos langtidssykmeldte innvandrerkvinner, L. Nortvedt (UIO)

16. januar 2017: Sykepleieres håndtering av forstyrrende calling-opprop, J. Klemets (NTNU)

12. januar 2017: Smertebehandling for personer med demens, R.K.N.M. Sandvik (UIB)


2016

 

12. desember 2016: Implementering av e-helse-verktøy, C. Varsi (UIO)

28. november 2016: Sykepleieres kompetanse i legemiddelhåndtering, B. Simonsen (NTNU)

23. november 2016: Psykososiale aspekter ved porfyrisykdom, J. Andersen (UIB)

18. november 2016: Samisk ungdom på vei mot voksenlivet, K. Nystad (UIO)

18. november 2016: Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen, D. Lillekroken (UIA)

18. november 2016: Habilitering av barn og det sosiale hierarkiet, R. Horne (UIB)

16. november 2016: Kommunikasjon med unge kreftpasienter, L. Korsvold (UIO)

7. november 2016: Trening og livskvalitet hos kvinner med osteopeni, K.A. Hakestad (UIO)

4. november 2016: Motstridende styringskrav i sykehjem, M. Kristiansen (UIT)

27. oktober 2016: Eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus, D.N. Dyrstad (UIS)

17. oktober 2016: Brukermedvirkning i utviklingen av helseteknologi, B.F. Smaradottir (UIA)

7. oktober 2016: Smerteopplevelse etter hjertekirurgi, A.K. Bjønnes (UIO)

6. oktober 2016: Effekter av at lege- og sykepleiestudenter trener sammen, I. Aase (UIS)

9. september 2016: Å jobbe med døden, K. Moen (UIS)

8. september 2016: Livskvalitet på sykehjem for personer med demens, M.M. Mjørud (UIO)

8. september 2016: Syn, hørsel og lysforhold hos eldre, G.G. Haanes (UIO)

8. september 2016: Akupunktur og diagnostisering i forbindelse med barnløshet, O. Birkeflet (UIO)

6. september 2016: Sosiale relasjoner, stress og infeksjonsrisiko hos gravide, R.E. Henriksen (UIB)

2. september 2016: Fødselskomplikasjoner hos innvandrerkvinner, K.S. Bakken (UIO)

25. august 2016: Delirium hos eldre etter hjerteklaffkirurgi, L.S. Eide (UIB)

22. juni 2016: Kvaliteten på henvisninger fra fastlege til psykisk helsevern, M. Hartveit (UIB)

3. juni 2016: Avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler blant pasienter på sykehjem, L.E. Blekken (NTNU)

26. mai 2016: Sammenheng og læring i sykepleierutdanningen, K. Jordal (UIO)

20. mai 2016: Helseerfaringer hos eldre pakistanske kvinner i Norge, B.L. Sverre (UIO)

13. mai 2016: Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg, N. Jøranson (NMBU)

10. mai 2016: Negative konsekvenser av skiftarbeid for sykepleiere, E. Thun (UIB)

13. april 2016: Traumer etter prematur fødsel, A.R. Misund (UIO)

4. april 2016: Sykepleiestudenters konstruksjon av eget fag i spenningsfeltet mellom medisin og humaniora, U. Knutstad (Universitetet i Aarhus, Danmark)

7. mars 2016: Håp innen kommunale psykisk helse- og rustjenester, K.T. Sælør (UIB)

26. februar 2016: Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

26. februar 2016: Egenbehandling og psykisk velvære ved diabetes 1, R.B. Strandberg (UIB)

12. februar 2016: Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom, M. Røthing (UIB)

29. januar 2016: Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon, T. Oksholm (UIO)

28. januar 2016: Infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus, A.M. Koch (UIB)


2015

 

18. desember 2015: Oppfølgingssamtaler om psoriasis, M.H. Larsen (UIO)

17. desember 2015: Åndelig omsorg og demens, L.S. Ødbehr (UIO)

15. desember 2015: Fysisk aktivitet under brystkreftbehandling, A.M.L. Husebø (UIS)

11. desember 2015: Livskvalitet hos kreftbehandlete pasienter, E.G. Beisland (UIB)

8. desember 2015:  Pusteveiledning for pasienter med KOLS, C.R. Borge (UIO)

26. november 2015: Informasjonsutveksling ved utskriving fra sykehus, T. Wibe (UIO)

20. november 2015: Smerte og livskvalitet hos ungdom med ME, A. Winger (UIO)

9. oktober 2015: Diakoners kunnskapsdanning og omsorg, M.R. Nygaard (MF)

2. oktober 2015: Sykepleie for HIV-positive mødre i Tanzania, B.B. Vågå (UIB)

2. oktober 2015: Psykoedukativ familiebehandling slik pasienter med første episode psykose, familiemedlemmer og helsepersonell opplever det, L. Nilsen (UIO)

22. september 2015: Helsesøstres identitet under press, B.M. Dahl (UIB)

18. september 2015: Brukermedvirkning ved nettbasert, individuell plan, J. Bjerkan (NTNU)

16. september 2015: Trådløs monitorering av kritisk syke, K. Øyri (UIO)

14. september 2015: Verdighet for personer med demens, O. Tranvåg (UIB)

27 august 2015: Fysisk og mental helse hos hjerteklaffpasienter, K. Oterhals (UIB)

17. juni 2015: Helserelatert livskvalitet, emosjonelle problemer og atferdsvansker og opplevelse av smerte etter ekstrem prematur fødsel, B.J. Vederhus (UIB)

12. juni 2015: Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland 1870-1970, K.K. Adriansen, (UIB)

5. mai 2015: Implementering, bruk og effekt av elektroniske løsninger for selvhjelpsstøtte og kommunikasjon, E. Børøsund (UIO)

13. april 2015: How do characteristics of context influence the work of facilitators when implementing a standarized education intervention targeting Nursing Home staff to reduce use of restraint in dementia care?, T.E. Mekki (University of Edinburgh, Skottland)

9. april 2015: Fysisk aktivitet og pasientrapporterte utfall i en toårs livsstilsintervensjon for voksne med alvorlig fedme, R. Jepsen (UIB)

6. mars 2015: Sykepleie til eldre – kompetansemålingsverktøy. Utvikling og psykometrisk evaluering av et instrument som måler helsepersonells kompetanse i sykepleie til eldre i kommunehelsetjenesten, P.C. Bing-Jonsson (UIO)


2014

 

1. desember 2014: Kjærlighet i forbundethet – en kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet, L. Rykkje (Åbo Akademi, Finland)

10. oktober 2014: Å se med hjertets øye – En kvalitativ studie som ser på sykepleiestudenters oppøving av faglig og reflekterende skjønn i samspill med praksisveileder, A-G. Maasø (NTNU)

5. september 2014: Psykososiale utfordringer og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag i arbeidsfør alder. En kvalitativ, utforskende studie, R. Martinsen (UIO)

20. august 2014: Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial, A.S. Haugen (UIB)

28. mai 2014: Kontinuitet i hjemmesykepleien, E.L.R. Gjevjon

​28. mars 2014: Self-Management Programmes for Patients with Rheumatic Diseases. Exploring Expectations and Measuring Outcomes, B. Hamnes (UIO)

 

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om nylig avlagte disputaser relatert til sykepleieforslag!

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse