fbpx Opplevelser av omsorg ved bruk av telemedisin Hopp til hovedinnhold

Opplevelser av omsorg ved bruk av telemedisin

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Det er ikke nødvendigvis slik at telemedisin gir større avstand mellom pasient og sykepleier. Snarere tvert i mot, ifølge Tina Lien Barkens doktorgradsavhandling.

«The humanistic perspective of telemedicine care. COPD patients’ and nurses’ experiences of receiving/providing telemedicine care»

Sykepleier Tina Lien Barken har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på hvordan bruken av telemedisin innvirker på relasjoner mellom KOLS-pasienter og sykepleiere. Funnene indikerte blant annet at pasientene opplevde tilhørighet gjennom økt tilstedeværelse og åpenhet når de mottok omsorg og oppfølging ved hjelp av telemedisin.

  • Doktorand: Tina Lien Barken
  • Disputas: 19. september 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse