fbpx Hverdagsstress hos kvinner utsatt for seksuelle overgrep Hopp til hovedinnhold

Hverdagsstress hos kvinner utsatt for seksuelle overgrep

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgrad ser nærmere på hvordan kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, håndterer stressende, irriterende og frustrerende hverdagshendelser.

«Interrelationship of daily hassles, daily uplifts, coping strategies and stressrelated symptoms, reported by female survivors of sexual abuse: An exploratory mixed-methods approach»

Marianne Torp Stensvehagen har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan hverdagsstress og håndtering av dette kan påvirke helsen til kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Blant annet fant hun en sammenheng mellom symptomer som indikerer PTSD og mye hverdagsstress, færre hverdagsgleder og lite hensiktsmessige mestringsstrategier.

  • Doktorand: Marianne Torp Stensvehagen
  • Disputas: 29. mars 2022
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Tre svar fra Stensvehagen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, går gjennom en prosess for å håndtere stress i sin hverdag preget av å unngå og flykte, deretter akseptere behov for hjelp og fortelle om sine opplevelser og til slutt gjennom å forsone seg med og ta tilbake. Velge å fortelle om egne opplevelser er et viktig vendepunkt som over tid bidrar til mindre hverdagsstress, flere hverdagsgleder og mer bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier. Vi fant en sammenheng mellom stressrelaterte symptomer, symptomer som kan indikere posttraumatisk stressykdom (PTSD), mer hverdagsstress, få hverdagsgleder og bruk av lite hensiktsmessige mestringsstrategier.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Forskningen er basert på en utforskende mixed-method for å få mer kunnskap om mestring av hverdagsstress. Det ble gjennomført kvalitative dybdeintervjuer. Så ble data fra intervjuene brukt til å supplere spørsmål i et spørreskjema, som deretter ble benyttet til en kvantitativ datainnsamling. De kvalitative og kvantitative resultatene ble avslutningsvis tolket samlet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle som jobber i klinisk praksis som møter kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, vil ha nytte av kunnskap om hvordan hverdagsstress over tid kan påvirke helse. At sykepleiere spør om erfaringer relatert til overgrep er viktig for at den enkelte som er eller har vært overgrepsutsatt, skal kunne få hjelp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse