fbpx Oppfølging etter kritisk sykdom Hopp til hovedinnhold

Oppfølging etter kritisk sykdom

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Flere kritisk syke pasienter enn tidligere overlever, men hvordan ivaretas de og deres pårørende etterpå?

«Humanising support and follow-up after critical illness – a qualitative study of the experiences of former intensive care patients, their family members and intensive care nurses»

I sin doktorgradsavhandling har intensivsykepleier Stine Irene Flinterud sett nærmere på hva slags oppfølging pasienter og pårørende trenger etter kritisk sykdom og behandling på intensivavdeling. Hun har intervjuet intensivsykepleiere, tidligere intensivpasienter og deres pårørende, og felles for alle er at de understreker viktigheten av det som gir mening, styrke og trygghet.

  • Doktorand: Stine Irene Flinterud
  • Disputas: 1. desember 2023
  • Utgått fra: VID vitenskapelige høgskole

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse