fbpx Sykepleier vant Forsker Grand Prix med ISBAR Hopp til hovedinnhold

Sykepleier vant Forsker Grand Prix

Bildet viser Eva Mari Andreasen som jubler.

Og det gjorde Eva Mari Andreasen med å sende studenter inn i en virtuell virkelighet.

Da Eva Mari Andreasen entret scenen under Forsker Grand Prix i Kristiansand, visste hun at konkurrentene var sterke. Blant andre telte de en standupkomiker, en lege og en psykolog.

Men hun vant salen med å fortelle om hvordan studenter lærer å kommunisere ved å gå inn i en digital verden.

– Og det var veldig gøy, sier hun.

Lærer å formidle

Forsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse for de som tar doktorgrad. De som melder seg på, blir kurset i å formidle. I konkurransen får de fire minutter til å overbevise publikum.

– Jeg snakket om en øvelse jeg har vært med å lage og som jeg har testet læringsutbyttet av, forteller Andreasen.

Målet med øvelsen er at studenter skal lære ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Aktuell tilstand, Råd), som er et verktøy for å strukturere kommunikasjon, ved hjelp av VR, eller virtuell virkelighet (Virtual Reality).

Kommunikasjon rundt operasjon

ISBAR brukes i hele helsetjenesten, men Andreasen har konsentrert seg om når pasienten skal til operasjon.

Med midler fra samarbeidspartnere ved NTNU har hun fått hjelp av en programmerer til å lage en simulering av virkeligheten. Studentene sitter foran en datamaskin, har hver sin avatar, og øver på å være sykepleier på nattevakt, sykepleier på dagvakt og anestesisykepleier. I kommunikasjonen seg imellom skal de bruke ISBAR.

– Hvordan fikk du ideen?

– Jeg hadde en ganske åpen doktorgrad, der jeg skulle utvikle og forske på en aktivitet for sykepleierstudenter til å lære pre og/eller postoperativ sykepleie. Når pasienten skal til operasjon, er det mye informasjon som skal formidles frem og tilbake.

– Har du brukt ISBAR selv? 

– Ja. Jeg har jobbet klinisk i tolv år, og jeg har både gitt og fått mange rapporter, både strukturerte og ustrukturerte. I ettertid av rapportene har jeg ofte kommet på noe jeg skulle ha sagt, og det tror jeg mange sykepleiere kan kjenne seg igjen i. ISBAR kan hjelpe sykepleiere og andre helsearbeidere til å få frem presis pasientinformasjon.

Hun peker på at hensikten med ISBAR er å øke pasientsikkerheten, men det fordrer at både avsender og mottaker av informasjonen kan bruke verktøyet.

– Det hjelper ikke hvis bare den ene parten kan det, sier hun.

Lærte bedre med VR

Som ledd i doktorgraden har hun testet ut VR-øvelsen på andreårsstudenter ved NTNU Ålesund og Universitetet i Agder.

Hun gjorde en randomisert kontrollert studie, der halvparten av studentene lærte om ISBAR ved tradisjonelt gruppearbeid, og halvparten lærte om ISBAR ved å samarbeide med studenter i den virtuelle virkeligheten på datamaskin.

– Det var resultatene av det jeg fant som jeg formidlet, forteller hun.

– Hva fant du?

– At det er en forskjell mellom de to måtene å lære på. Studentene likte bedre å lære gjennom VR, og viktigst: De lærer kommunikasjonsmetoden bedre når de øver i VR. Det vil si at de bedre lærer å gi og motta informasjon om pasientene.

– Målte du det?

– Ja. Jeg målte det ved å gi studentene en ny case, men annen informasjon, som de måtte strukturere ved å bruke ISBAR og levere skriftlig. Jeg fant at å øve på ISBAR i VR er like bra som tradisjonell læring, og at studentene lærte bedre. Så det forskningen min tilfører, er kunnskap om en ny måte å lære bort ISBAR på.

Skal snakke til sykkelproffer

– Hva betyr det å vinne?

– Flere får høre om forskningen min, og muligheten for å bruke VR til å lære ISBAR.

Hun har også nådd utover helsetjenesten. For eksempel har et profesjonelt sykkellag bedt henne fortelle om strukturert kommunikasjon.

– For meg betyr dette at jeg får muligheter jeg ikke ville fått ellers. Det betyr mye for meg å få lov til å formidle, sier Eva Mari Andreasen.

– Hva var til din fordel i konkurransen?

– Det var nok studiedesignet mitt, at jeg hadde gjort en randomisert kontrollert studie, sier hun.

– Og at jeg klarte å gjøre det aktuelt for folk flest ved å snakke om pasientsikkerhet. I tillegg hadde jeg resultatene klare.

At hun har gått dramalinje da hun gikk videregående er kanskje også en faktor.

– Jeg startet innlegget med en dramatisering, sier Eva Mari Andreasen.

– Å bruke dramatisering er også noe jeg har hatt nytte av da jeg jobbet på barneavdeling på sykehus.

0 Kommentarer