fbpx Implementering av velferdsteknologi i palliativ hjemmesykepleie: En studie av erfaringer hos pasienter med kreft og helsepersonell Hopp til hovedinnhold

Implementering av velferdsteknologi i palliativ hjemmesykepleie: En studie av erfaringer hos pasienter med kreft og helsepersonell

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

"Digital hjemmeoppfølgning" (DHO) har potensial til å forbedre symptomkontroll og rutiner i hjemmet for pasienter, noe som kan styrke deres selvbilde og legge til rette for selvbestemmelse og autonomi. DHO kan tjene som et støttende verktøy som gjør det mulig for pasienter å bo hjemme og opprettholde sosiale forbindelser. 

Implementing welfare technology in palliative home care: A study exploring the experiences of patients with cancer and health care professionals

Sykepleier Lina Oelschlägel har i sin doktorgradsavhandling blant annet undersøkt erfaringene til pasienter med kreft og helsepersonell angående bruk og implementering av "ekstern hjemmeomsorg" (EHO). 

Doktorand: Lina Oelschlägel

Disputas: 7. juni 2024

Utgått fra: Universitet i Oslo

3 svar fra doktoranden:

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen bidrar til innsikt om pasienter og helsepersonells erfaringer med bruk og implementering av digital hjemmeoppfølging (DHO) for pasienter med kreft i palliativ fase. Den kommunale konteksten og pasientgruppens særlige sårbarhet vektlegges, og publikasjonene fokuserer på muligheter og utfordringer som vil være relevante å ta hensyn til i det videre arbeidet med å implementere digital hjemmeoppfølging. Studien tydeliggjør at pasientens eksplisitte behov bør informere utformingen av tjenesten. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor?
    Forskningen anvender kvalitative metoder. Helsepersonell er intervjuet i fokusgrupper og individuelle intervjuer, mens pasientene er intervjuet individuelt fire ganger over en periode på 16 uker. Ved å anvende kvalitative intervjuer kan man få frem et rikt datamateriale som synliggjør erfaringene fra dem som faktisk har erfaring med bruk og implementering av DHO, og med hensyn til pasientene gir denne metoden innblikk i hvordan disse erfaringene endrer seg over tid. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis?
    Helsepersonell og beslutningstakere i helsetjenesten vil ha stor nytte av å lese om pasientenes erfaringer for å kunne tilpasse og skreddersy tjenester slik at de i størst mulig grad er tilpasset den enkelte pasients individuelle behov. Samtidig kan det ha stor nytte å få innblikk i utfordringene som vektlegges av helsepersonell som har anvendt DHO i oppfølgingen av spesielt sårbare pasienter. Resultatene fra forskningen kan anvendes til å informere den videre implementeringen av DHO i oppfølgingen av pasienter med kreft i palliativ fase, men har samtidig overføringsverdi til bruk av DHO for oppfølging av andre pasientgrupper. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse